Meer dan dertienduizend scholieren lijden honger op Centraal-Java

1 mei viering in Indonesië van GSBI 2000, een progressieve vakbeweging.

Door Agus Maryono (*)

Volgens lokale functionarissen lijden tenminste 13.283 basisschoolleerlingen in het Centraal-Javaanse Purbalingga aan ondervoeding. Dit getal is gebaseerd op gegevens die verzameld werden door het gemeentelijke bureau voor gezondheids- en welzijnszorg dat sinds januari geleid wordt door Dyah Retnani.

Retnani zei dat de ondervoeding voornamelijk veroorzaakt wordt door de slechte economische situatie van de plaatselijke bevolking als gevolg van de aanhoudende crisis in Indonesië. Ze maakte duidelijk dat de ernstig ondervoede leerlingen bijna evenredig verspreid zijn over de 560 basisscholen in heel Purballinga, en voegde eraan toe dat dit aantal 12,5 procent uitmaakt van het totale aantal leerlingen.

"Hoewel het aantal ondervoede scholieren slechts 12,5 procent betreft van het totale aantal, moet de lokale overheid intensieve zorg voor ze verschaffen. Met het oog op onze toekomst moet het probleem serieus aangepakt worden", vervolgde Retnani. Ze zei dat het bestuur van Purballinga, in een poging iets te doen aan het probleem, dit jaar aanvullend voedsel zal verstrekken. Deze maatregel, het 'Aanvullend Voedselprogramma voor de Scholen' (PMTAS) is een reddingspoging gericht op ondervoede leerlingen uit arme families, zei ze verder. Ze benadrukte dat het programma zich concentreert op de voedselvoorziening voor de basisschoolleerlingen.

In het kader van dit programma zullen de slachtoffers aanvullend voedsel ontvangen dat bestaat uit maaltijden met een vaste voedingswaarde, die 300 extra calorieën en zes gram meer aan proteïnen bevatten. Dit voedsel zal elke dag tijdens de pauze verstrekt worden. Deze standaardmaaltijd zal worden aangepast aan de gezondheidssituatie van de leerlingen, hun smaak en hun keuzes uit de beschikbare voedingsmiddelen, aldus Retnani.

Los van het aanvullende voedsel zullen alle leerlingen een wekelijks vitaminen- en ijzersupplement krijgen, om het gehalte rode bloedcellen te verhogen, hetgeen essentieel is voor de ontwikkeling van de spieren en de hersens. De ontwikkeling van hun gezondheid zal intensief in de gaten gehouden worden.

"Het programma zal halverwege juni officieel van start gaan, in samenwerking met voedingsdeskundigen, artsen van plaatselijke gezondheidscentra en leerkrachten", verklaarde Retnani.


(*) The Jakarta Post, Purballinga. (Vertaling: Frans Willems)