Boekbespreking

Kapitaal, staat en media

Een politieke economie van de globalisering

Geoffrey Geuens

Een schokkend boek over politieke economie en over 'de democratie', dat gelijktijdig in verschillende talen zal verschijnen.

In het debat over de globalisering is het nodig woorden omver te gooien en de schijnwerpers te richten op de echte motor ervan. En die motor is, laten wij niet op de tong bijten, het kapitaal.

Met de term 'het kapitaal' kan men het netwerk kwalificeren van gekruiste belangen, van aandeelhouders, van apparaten en instellingen die vaak achter vreemde namen schuilgaan. In het hart van het raderwerk van de macht heeft het kapitaal zijn weefsel geweven: de complexe alliantie met de staat en de media. Door duizenden vaak verzwegen concrete gegevens en namen aan elkaar te linken, levert Geoffrey Geuens het verpletterende en onthutsende bewijs van de stilzwijgende verstandhouding tussen al deze spelers. Die verwevenheid blootleggen is het échte organogram van de globalisering tekenen.

Geoffrey Geuens werkt op de afdeling Informatie en Communicatie aan de universiteit van Luik. Hij is een specialist inzake de relatie tussen de media en de economische macht. Hij publiceerde in wetenschappelijke tijdschriften maar ook in 'Le Matin'. Van hem verscheen ook 'L'information sous contrôle. Médias et pouvoir économique en Belgique', 2002.

Isbn 90 6445 271 7
Nur 740
Paperback 15 x 22,5 cm
Ca. 300 blz.
Ca. euro 25,00
Verschijnt december 2002

Het Vierde Rijk

of de brutale realiteit van de vs-wereldheerschappij

Michael Parenti

'Een waardevolle weerlegging van het tromgeroffel... van rechts.' - 'New York Times Book Review'. 'Parenti beschikt over de gave de linkse boodschap op een heel eenvoudige manier te kunnen overbrengen...' - 'Standaard der Letteren'. 'Een van de zeer weinige echt linkse auteurs in de VS... een soort 'Lone Ranger' van het marxisme...' - 'De Groene Amsterdammer'

De VS zijn uitgegroeid tot de enige supermacht met een geopolitieke en militaire strategie om hun hegemonie op te leggen in de hele wereld. Deze strategie wordt volgens Parenti gekarakteriseerd door oorlog. 'Als de globalisering wil functioneren, mag Amerika er niet voor terugdeinzen op te treden als de alvermogende supermacht die zij is. Achter de onzichtbare hand van de markteconomie moet een harde vuist schuilgaan. McDonalds kan slechts bloeien dank zij McDonald Douglas die de F15 gevechtsvliegtuigen maakt. De technologieën van Silicon Valley hebben een stabiele wereld nodig. De vuisten in de fluwelen handschoenen die deze stabiliteit moeten garanderen, zijn de vs-landmacht, de Air Force, de Navy, de mariniers.' - 'The New York Times', 28 maart 1999

Maar er is tegelijk de binnenlandse oorlog. Parenti beschrijft hoe de militaristen van het Pentagon en het Witte Huis de mensen inpalmen ten voordele van de transnationale ondernemingen en de oorlogsindustrie. Daardoor ontaardt de sociale situatie in de VS snel tot die van een derdewereldland. De moeizaam afgedwongen verworvenheden van gewone mensen worden weggeveegd.

Michael Parenti (1933) is een van de belangrijkste progressieve denkers in de vs. Hij schreef vijftien boeken die vertaald werden in 11 talen, o.a. 'Democracy for the few' (6e druk), 'History as Mystery, Dirty Truths'. Parenti woont in Berkeley, Californië. Zijn conferenties in Nederland en België, n.a.v. de publicatie van 'Zwarthemden & Roden' (EPO, 2001), trokken honderden enthousiaste aanwezigen.

Isbn 90 6445 272 5
Nur 740
Paperback 12,5 x 20 cm
Ca. 280 blz.
Ca. euro 22,50
Verschijnt november 2002

Pers en promotie België én Nederland

Jos Hennes
Tel: +32 (0)3/287.08.75
Gsm: + 32 (0)478.99.83.31
E-mail: jos.hennes@epo.be

Vertegenwoordiging in Nederland
Hans Bellingwout
Sterkenburg 77
4901 WC Oosterhout
Tel/fax: +31 (0)162 42 17 44
Gsm: +31 (0)655 55 76 07
E-mail: jsbellingwout@freeler.nl

Distributie Nederland
Centraal Boekhuis bv Culemborg