Persbericht 'Free the Five'

Berichtgeving over acties ter bevrijding van vijf gevangen Cubanen.

ANTONIO GUERRERO RODRIGUEZ, geb.. 1958 in Miami; levenslang + 10 jaar  


FERNANDO GONZALEZ LLORT, geb. 1963 in Havana; straf van 19 jaar  


GERARDO HERNANDEZ NORDELO, geb. 1965 in Havana; 2x levenslang + 15 jaar  


RAMON LABANINO SALAZAR, geb. 1963 in Havana; levenslang + 18 jaar  


RENE GONZALEZ SEHWERERT, geb. 1956 in Chicago; straf van 15 jaar  

Het was op 12 september vier jaar geleden, dat vijf Cubanen in de VS werden opgepakt door de FBI. Zij werden in 1998 aangehouden in Miami, waar zij wilden voorkomen dat verdere terreuracties tegen Cuba zouden worden uitgevoerd. In december 2001 werden zij na langdurige eenzame opsluiting tot zeer zware gevangenisstraffen veroordeeld wegens vermeend terrorisme, spionage en bedreiging van de nationale veiligheid.

In Amerika en een groot aantal andere landen zijn organisaties opgericht om de vijf politieke gevangenen vrij te krijgen. De vijf drongen door tot een aantal extreem-rechtse organisaties, zoals Alpha 66, The Brothers of the Rescue, de Federacion Nacional de Cubano Americanos, om contra-revolutionaire aanslagen in hun vaderland te voorkomen.

Naast de nog steeds voortdurende economische blokkade, met alle gevolgen die deze met zich meebrengt, zijn er ook steeds aanslagen vanuit Amerika op Cuba gepleegd. Alleen de laatste tien jaar al zijn er 108 aanslagen utgevoerd.

En in de loop van ruim 40 jaar blokkade zijn 600 aanslagen op president Fidel Castro verijdeld. Sinds de invasie door de VS in de Varkensbaai (1961) zijn in Cuba door terroristische acties al 3478 doden te betreuren.

Andere aanslagen betreffen o.a. schade toebrengen aan de voedselproductie; het veroorzaken van een epidemie; het dengue-virus/knokkelkoorts, waarbij 158 mensen stierven, onder wie 101 kinderen; een aanslag op een Cubaans vliegtuig, met 73 doden als gevolg.

Ondanks Cubaanse verzoeken zijn deze terroristische daden nooit veroordeeld, waarmee bevestigd wordt dat de VS, die elk terrorisme in eigen land willen uitbannen, toch deze terroristische groepen herbergt en financiert.

Sleutelfiguren in dit soort zaken als Orlando Bosch en Luis Pasada Cariles, kunnen in de VS vrij rondlopen.

Naast deze bedreigingen heeft Cuba toch al te kampen met problemen op het terrein van o.a. gezondheidszorg, voedingsmiddelen en schoolbehoeften, omdat vanwege de blokkade niets uit Amerika geïmporteerd mag worden, dus alles van ver moet komen en dus duur betaald.

Bij alle vormen van onderdrukking zijn het de kracht en waardigheid van de Cubanen niets na te laten om het welzijn en behoud van leven, gezondheid en onderwijs van ieder te bevorderen. In Cuba is niet één kind dakloos en in tijden van nood wordt zoveel als mogelijk is in de behoefte aan calorieën voorzien. Het overgrote deel van de Cubanen steunt op dit moment het socialistische systeem.

De Cubanen steunen nu massaal de beroepsprocedure van de vijf gevangen Cubanen, opdat zij spoedig weer op vrije voeten kunnen komen.

Wij staan achter hen en willen ons niet neerleggen bij het feit dat de vijf onschuldig gevangenzitten. Doe mee met de actie om de bevrijding van de vijf met handtekeningen te bevorderen. Teken de petitie.

Informatie m.b.t. adressen, bijdragen, handtekeningenlijsten zijn te verkrijgen bij het Nederlands Steunpunt 'FREE THE FIVE':
Secr. Enk 69 7621 EP BORNE
Telefoons: 074-2660332 en 0545-272254