Gedicht

Door Rudy Musters

De 'democratie' bereidt zich voor op de oorlog

In het voorportaal van de Europese democratie
spreekt men over normen en waarden.

Wie het opneemt tegen de grootmeester,
wie daarbinnen 't voorportaal zijn nek uitsteekt
om over vrede te beginnen, wordt gehoond en
uitgelachen, nog net niet verbannen, maar modern
bejegend: Wie niet voor is, is tegen ons!

De roep om oorlog is de kwaal van het kwade!
Velen dragen het met zich mee en scholen samen
in het wachtlokaal van het ongeneeslijke,
mensen zien zij als patiƫnten.

Velen hebben voor de oorlog geknield en omarmd,
nu is het voor de oorloghitser een ziekelijke kick
zich ziek te mogen melden in genade alles uit te roeien,
omdat in het hoofd het nodige ontbreekt.

De goedpraters schuilen achter hun meesters,
handvesten en uitspraken, en verliegen elke waarde;
Handlangers van de dodelijke norm.

Terug in tijd staan ze even stil bij hun eigen
gezinszorg en overleggen in waarden en normen.