Ingezonden

Hellend vlak

Sinds zijn opsluiting in het huis van Bewaring Demersluis wordt de volgens de media van moord op Pim Fortuyn verdachte Volkert van der G. voortdurend door camera's geobserveerd.

Eerst bleef op last van de toenmalige minister van Justitie Ben Korthals bovendien nog het licht in zijn cel branden, maar in plaats hiervan is, sedert Volkert van der G. in hongerstaking is gegaan, een ander soort verlichting aangebracht, die - naar men mag aannemen - minder hinderlijk is.

Het permanente cameratoezicht blijft echter gehandhaafd, niettegenstaande de advocaten van de verdachte hiertegen bezwaar hebben aangetekend. Eerder al had trouwens de Raad voor Strafrechttoepassing deze constante observatie met camera's als een onrechtmatige daad bestempeld, waarvoor in het geval van Van der G. geen enkele rechtsgrond bestaat.

Wie de bezetting door de Duitsers bewust heeft meegemaakt, is het evenwel bekend dat de Nazi's deze zelfde inhumane strafmaatregel toepasten om de weerstand van hun gevangenen te breken. Conclusie: de Nederlandse Justitie bevindt zich op een hellend vlak.

Arie Smit, Rotterdam
Lid bond van Anti-Fascisten