Geslaagde vakbondsactie voor behoud van gesubsidieerd werk

Foto: Rob Heusdens  

Van correspondenten uit Groningen

Massaal zijn werknemers met gesubsidieerde banen (WW-, ID- of Melktertbanen) op maandag 9 september op de vakbondsbijeenkomst in het Martiniplaza te Groningen afgekomen om te demonstreren tegen de bezuinigingen van het kabinet Balkenende op de gesubsidieerde werkgelegenheid.

De ABVAKABO, FNV Noord en de Algemene Onderwijsbond (Aob) hebben de succesvolle manifestatie in Groningen georganiseerd. Dit was een eerste aanzet voor landelijke vervolgacties.

De plek van samenkomst bleek te klein voor de circa 2500 actievoerders. Onderwijsassistenten, medewerkers in welzijn en gezondheidszorg, buurtbeheer en stadswachten, allen waren eensgezind in hun afwijzing van het plan van het kabinet om in de komende vier jaar fors te bezuinigen op de gesubsidieerde werkgelegenheid. Het kabinetsvoorstel houdt in dat er zo'n 21.000 banen worden geschrapt en de toestroom naar deze regeling wordt stopgezet. Deze plannen zullen voor met name het noorden onvoordelig uitpakken. In totaal zouden in het noorden zo'n 4.000 banen verdwijnen! Een ongehoord slechte maatregel, die de bomvolle zaal (een groot deel van de betogers moest buiten de zaal de bijeenkomst bijwonen) onder luid boegeroep afwees. Geen afbraak van gesubsidieerde werkgelegenheid, maar omzetting in vaste, volwaardige CAO-banen! Die leuze ontving de zaal met enthousiast gejuich.

NCPN solidair

Leden van de NCPN-afdeling waren op de actiebijeenkomst aanwezig en betoonden met een pamflet solidariteit met de actie van de bonden en de werknemers in de gesubsidieerde sector. De NCPN is niet alleen solidair met de werknemers die strijden voor het behoud van hun arbeidsplaats, maar komt ook op voor de eis dat deze gesubsidieerde banen in volwaardig betaalde, reguliere CAO-banen moeten worden omgezet. Dit kabinet, dat in de verkiezingen de belofte deed om onderwijs, zorg en veiligheid te verbeteren, moet zich schamen dat het juist gesubsidieerd werk in deze sectoren afbreekt. Ook de privatiseringen zijn een ernstige aantasting geweest van de publieke dienstverlening waarvan werknemers en klanten de dupe zijn. De voorgenomen bezuiniging op de gesubsidieerde werkgelegenheid zal een verslechtering betekenen van onderwijs, gezondheidszorg, welzijn en veiligheid. Geen afbraak, maar wederopbouw van de publieke sector! Daar zal de komende tijd voor opgetreden moeten worden. In oktober/november dit najaar vindt er een grote landelijke vakbondsbijeenkomst plaats in Den Haag.