Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'

 

Persbericht

Landelijke demonstratie "Geen oorlog tegen Irak"

op zaterdag 26 oktober in Amsterdam

Utrecht, 9 oktober 2002 - Het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' organiseert op zaterdag 26 oktober in Amsterdam de landelijke demonstratie 'Geen oorlog tegen Irak'. De demonstratie begint om 13.00 uur op de Dam met een aantal sprekers en muzikale optredens.
Vanaf 14.00 uur volgt een demonstratieve optocht door de binnenstad van Amsterdam.

Verklaringen vanuit de Amerikaanse regering laten geen twijfel bestaan over het binnenkort uitbreken van een oorlog om het dictatoriale regime van Saddam Hoessein in Irak ten val te brengen. De aangevoerde redenen, zoals de aanwezigheid van massavernietigingsmiddelen en de onderdrukking van de Iraakse bevolking, zijn volgens het Platform geen rechtvaardiging voor gewelddadig ingrijpen. De mogelijke aanwezigheid van massavernietigingsmiddelen en de onderdrukking van het Iraakse volk dienen langs niet-gewelddadige weg te worden beëindigd. Een Amerikaanse aanval op Irak is in wezen een aanvalsoorlog, schept een gevaarlijk precedent voor de toekomst en leidt tot verscherping van de spanningen in het Midden-Oosten.

Het doel van de demonstratie is om de Nederlandse regering ertoe te bewegen zich alsnog krachtig uit te spreken tegen elke vorm van militaire actie tegen Irak en de verzekering te geven dat Nederland hier op geen enkele wijze aan zal deelnemen.

Verbreding

Het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' is vorig jaar september opgericht en bestaat uit meer dan 200 organisaties. Het Platform is verheugd dat de breder levende weerstand tegen een oorlog tegen Irak inmiddels heeft geleid tot de aansluiting van GroenLinks en is nog in gesprek met een aantal andere organisaties.

Een volledige lijst van lidorganisaties is te vinden op de website www.wereldcrisis.nl waarop de komende weken ook nadere informatie over de demonstratie en activiteiten van lokale platforms en comité's zal komen te staan.

Behalve de landelijke demonstratie in Amsterdam zal diezelfde dag en onder dezelfde leuze ("Geen oorlog tegen Irak") onder verantwoordelijkheid van het Rotterdams Platform een regionale demonstratie in Rotterdam plaatsvinden.

Nadere informatie bij Jan Schaake, 030-2714376 en op http://www.wereldcrisis.nl