Ter nagedachtenis aan Anna Emma Bruinenberg - van der Schaaf

Enschede/Glanerbrug - Op 22 september is Anna Emma (Anneke) Bruinenberg -van der Schaaf, weduwe van Gerrit Bruinenberg, op zevenentachtigjarige leeftijd overleden. Anneke was het oudste lid van onze afdeling. Hoewel Anneke van jongs af aan lichamelijk niet sterk was, heeft zij de communistische beweging (CPN, VCN en NCPN) altijd door dik en dun gesteund. In haar jonge jaren heeft zij zich vanuit de vrouwenbeweging erg ingezet voor het organiseren van activiteiten voor kinderen. Naast de zomerkampen waren dit ook de 1 mei-feesten, waarbij zij bekend stond om de fijne zak snoep die zij voor alle kinderen wist te regelen. Ook was zij een steun en toeverlaat voor haar man, die naast zijn ploegendiensten jarenlang penningmeester van de CPN-afdeling Glanerbrug is geweest. In de vele uren die Anneke hierdoor alleen thuis was, heeft zij ontelbare pamfletten en folders gevouwen en veel gelezen, waardoor zij een helder klassenbewustzijn ontwikkelde.

In de buurt kende men haar als rechtvaardig, eerlijk, strijdbaar en iemand die haar mening durfde te zeggen. Op dit punt is zij onder andere bekend van een vergadering in de jaren zeventig rond de plannen voor een tehuis voor gedetineerden in hun buurt. De achterliggende bedoeling was dat de buurt de gedetineerden 'op zou moeten voeden'. Omdat de toenmalige wethouder Schoonenbeek op de vergadering al een half uur aan het woord was zonder inhoudelijk iets concreets over de plannen te zeggen, stapte Anneke het podium op en wist haarfijn uit te leggen dat de buurt dit tehuis echt niet wilde.

Door haar kennis en ervaring bleef zij ook in de jaren rond de val van de muur e.d. heel standvastig uitkomen voor haar partijlidmaatschap. Toen het lezen steeds moeilijker werd, luisterde zij heel veel naar de radio. Tot kort voor haar overlijden bleef zij betrokken bij de politieke actualiteit. Dagelijks besprak zij haar commentaar met haar zoon, schoondochter, kleinkinderen en eenieder die op bezoek kwam. In dit commentaar was strijdbaarheid haar leidraad.

Kameraad Anneke bedankt.

Enschede/Glanerbrug
NCPN afdeling Twente