Bezuinigingen aan de lopende band in Groningen

Door Annabelle Schouten

De gemeente Groningen gaat de komende tijd flink snoeien in de dienstverlening. Geheel volgens het Europese recept van privatiseringen en uithollen van sociale voorzieningen zal aan de lopende band worden bezuinigd op bibliotheekfilialen en buurtcentra in de stad, maar ook in andere delen van de provincie.

Dit past in het kader van andere aangekondigde bezuinigingen, zoals op gesubsidieerde werkgelegenheid en tevens van verdere privatiseringen van bedrijven als de Gasunie. Tegelijkertijd wil het college van B & W de gemeentebelastingen volgend jaar met 4,4 procent verhogen, niet voor bedrijven uiteraard. Dit soort maatregelen op lokaal niveau zullen zoals altijd het merendeel van de bevolking direct raken.

De Openbare Bibliotheek (OB) in de stad moet volgend jaar één of twee filialen sluiten. De eerste filialen op de zwarte lijst zijn Beijum, Hoogkerk en Noorderbad. Daar zou het 'rendement' te laag zijn, ofwel de bibliotheekfilialen brengen te weinig geld in het laatje. Jaarlijks ontvangt de bibliotheek 4,5 miljoen euro van de gemeente. Als de bezuinigingsplannen doorgaan, zal de OB het met 100.000 euro minder moeten doen. Daar blijft het echter niet bij. Bij de volgende bezuinigingsvloedgolf van 10 miljoen euro zal vooral de bibliotheek de zwaarste klappen moeten incasseren. De gemeente negeert hiermee volkomen de afspraken, die zij twee jaar geleden heeft gemaakt met de OB en de overkoepelende organisatie Biblionet over financiering. Met het verdwijnen van twee filialen en een lager budget vraagt de bibliotheek zich nu af wat voor niveau dienstverlening de gemeente Groningen wenst. Een niveau verre van toegankelijkheid in elk geval. Niet alleen projecten als Digitale Stad ter bevordering van informatica komen in het geding, maar ook de voorzieningen zelf. Mensen uit wijken als Beijum en Hoogkerk moeten nu verder reizen naar een ander filiaal. Dat werpt vooral voor zowel oudere mensen, die slecht ter been zijn, als voor schoolkinderen een hoge drempel op. De directie van de OB is van plan een juridische procedure te starten tegen de bezuinigingen.

Ook buurtcentra en jongerenwerk onder druk

Andere wijkvoorzieningen, zoals buurtcentra en jongerenwerk, staan ook onder druk door aangekondigde bezuinigingen van de gemeentelijke dienst Onderwijs Cultuur Sport Welzijn (OCSW). Deze dienst heeft op haar beurt natuurlijk ook weer te maken met de privatiseringsdoctrine van het demissionair Binnenhoftheater CDA-LPF-VVD (valt echter niet onder cultuur), dus met een kleinere zak met geld uit Den Haag. In totaal bedragen deze bezuinigingen 4 miljoen euro. Gedemotiveerde vrijwilligers en minder activiteiten en cursusaanbod zullen het gevolg zijn. Het Buurt Centra Overleg Groningen zegt 'ontstemd' te zijn. De buurtcentra stellen voor om niet volgend jaar te bezuinigingen, zodat er dan eerst een inhoudelijk debat kan komen over de bezuinigingen. Hiermee lijkt het overleg zich in wezen al neer te leggen bij het feit dat bezuinigingen plaatsvinden in het buurtwerk in plaats van dat het in verzet komt met wijkbewoners. Nog minder geld naar en waardering voor buurtwerk is volgens de NCPN echter bij voorbaat onaanvaardbaar!

Kapitalistische logica

Al deze bezuinigingen in de dienstverlening treffen ongetwijfeld niet alleen Groningen. Ze vloeien immers voort uit de huidige crisis van het kapitalisme. In een markteconomie worden sociale voorzieningen, of het nuonderwijs of welzijn is, sowieso ondergeschikt gemaakt aan de nooit te stillen honger naar nog meer winst. In crisistijden van dalende winst, verliezen en neergang op de beurzen en in tijden van dreigende oorlog schuiven deze voorzieningen helemaal naar de achtergrond, omdat 'ze een laag rendement hebben'. Bezuiniging op bezuiniging volgt dan. Zo zijn al vele post- en bankfilialen in de provincie gesneuveld. Daarentegen is er wel geld voor een complete verbouwing van de oostzijde van de Grote Markt en een ondergrondse parkeergarage. Of voor een peperdure zweeftrein. Maar niets voor buurtvoorzieningen.

Voor de NCPN/NCPN Jongeren afdeling Groningen e.o. brengen voorzieningen als bibliotheken en buurtcentra juist de meeste winst op... niet voor het bedrijfsleven of multinationals, maar voor de bevolking. Minimaal moeten ze in stand gehouden en liever nog uitgebreid worden. Laat het kapitaal maar haar eigen crisis betalen!

Bron: Groninger Gezinsbode, 6-11-2002.