Verkiezingsconferentie, viering 10 jaar en openbare discussiebijeenkomst:

 

op ZATERDAG EN ZONDAG 16 EN 17 NOVEMBER
aanvang om11.00 uur (beide dagen)
te Gebouw EMCEMO in Amsterdam,
Oosterparkstraat 77
(Metro, halte Wibautstraat, uitgang Vrolikstraat)

De NCPN bestaat in november 10 jaar. Jaren waarin het kapitalisme zich heeft kunnen reorganiseren, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Er is toenemende oorlogsdreiging en grotere onveiligheid in de wereld, scherpere tegenstellingen tussen kapitalistische machtsblokken en verdieping van de uitbuiting op wereldschaal. Voor een veilige en sociale toekomst van de mensheid zijn krachtige communistische partijen harder nodig dan ooit. Partijen die opereren in brede bondgenootschappen en intensieve internationale verbindingen onderhouden, zoals de afgelopen tien jaar overtuigend werd aangetoond.

Tegen deze achtergrond organiseert het partijbestuur van de NCPN de verkiezingsconferentie (alleen toegankelijk voor leden) en de openbare discussiebijeenkomst. Op de eerste dag zal het optreden van de partij (en de komende verkiezingen) aan de orde komen. Op zaterdagavond zal aandacht besteed worden aan het 10-jarig bestaan van de NCPN: een bescheiden receptie met enige hapjes en drankjes en een toespraak. Op de tweede dag zal een kernaspect van de kapitalistische expansie, de zeggenschap over de laatste olievoorraden op de wereld, toegespitst op de situatie in het Midden-Oosten en het antwoord van communisten daarop, centraal staan. Aan de orde komen de specifieke vraagstukken van het Midden-Oosten (Palestina, Israƫl, Irak en de olie).

Inleiders zijn: Harpal Brar uit Londen (schrijver van 'Imperialisme in het Midden-Oosten') en Jamal Ftieh uit Amsterdam. Engelstalige gedeelten zullen worden ondertiteld.

Verkiezingen en partijopbouw

De NCPN is voornemens om op 10 december een kandidatenlijst in te dienen in alle 19 kieskringen in ons land. De financiƫle belemmeringen, die ons noodzaakten om dit voorjaar van deelname af te zien zijn door een geslaagde campagne voor het verkiezingsfonds overkomelijk geworden. Het verkiezingsprogramma dat in Manifest 1 van dit jaar verscheen, wordt geactualiseerd en bijgewerkt.

Het partijbestuur ziet goede kansen om de verkiezingscampagne in dienst te stellen van de partijopbouw. In de kieskringen Rotterdam, Drente, Nijmegen/Betuwe en Limburg zal de partij extra inspanningen moeten leveren om de benodigde dertig steunbetuigers naar de kiesbureau's te organiseren. Een goede aanpak kan tegelijkertijd leiden tot versterking van de partij-organisatie in die gebieden. In verschillende afdelingen wordt bovendien de mogelijkheid tot deelname aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart bekeken. Vaststelling van de kandidatenlijst en bespreking van het verkiezingsprogramma en de -campagne vindt plaats op zaterdag 16 november. De NCPN-leden kregen daarvoor via de post uitnodigingen.

Programma zaterdag 16 november

Verkiezingsconferentie
11.00Opening
11.05Inleiding
11.45Discussie
12.45Beantwoording
Laatstekandidaatstelling
13.00Pauze
14.00Presentatie verkiezingsprogramma
14.15Bijdragen afdelingen
15.15Beantwoording
15.30Presentatie kandidatenlijst
15.50Discussie
16.20Beantwoording
16.30Stemming
16.50Afsluiting

10-jaar NCPN

17.00Toespraak 10 jaar NCPN
17.15Receptie (hapjes en drankjes)
19.00Afsluiting

Programma van de openbare discussiebijeenkomst op zondag 17 november. De NCPN nodigt belangstellenden van harte uit om aanwezig te zijn.

11.00    Opening
11.15Inleiding (Harpal Brar)
12.15Coreferent (Jamal Ftieh)
12.45Pauze
13.45Discussie (over internationale machtsverhoudingen en vrede)
14.30Beantwoording
14.45Discussie (over consequenties en taken communistische partijen)
15.45Beantwoording
16.00Afsluiting