Nationale Hannie Schaft-herdenking op zondag 24 november

Verzamelen: 13.00 uur, R.K. Paduakerk, Nieuwe Groenmarkt 12, Haarlem.

Truus Menger-Oversteegen zal de bijeenkomst openen. Daarna spreekt Prof. Dr. Ed van Thijn. Muziek: Vrouwenkoor Malle Babbe. Na het programma in de kerk vindt de stille tocht plaats, die ook in het teken staat van de strijd tegen racisme, fascisme en discriminatie. Aankomst stille tocht in Kenaupark om 14.00 uur bij het monument 'Vrouw in Verzet'. Daar vindt de jaarlijkse kranslegging plaats. Daarna is er gelegenheid in de R.K. Padua kerk de tentoonstelling 'Vrouw in Verzet' te bekijken en nog wat na te praten met een kopje koffie of thee.

Voor nadere informatie: www.hannieschaft.nl en/of 0756163379