NCPN vraagt hulp bij verkiezingen

Voor de Tweede Kamer-verkiezingen op 22 januari 2003 heeft de NCPN steun nodig van haar lezers en sympathisanten! In elk van de 19 kiesdistricten zullen 30 kiesgerechtigden de landelijke kandidatenlijst van de NCPN moeten ondersteunen, door hun handtekening te gaan zetten op het gemeentehuis (bureau verkiezingen) van hun eigen woonplaats. Het gaat om mensen die vinden dat de NCPN aan de verkiezingen moet kunnen deelnemen. Zij hoeven niet zelf lid te zijn van de NCPN of zelfs maar op de NCPN te stemmen. Het is heel gebruikelijk dat mensen die op andere partijen (zoals PvdA, GroenLinks of SP) stemmen, wél vinden dat het belangrijk is dat er een communistische partij deelneemt aan de verkiezingen.

Ondertekenaars moeten een geldig legitimatiebewijs meenemen en in het bijzijn van de betreffende ambtenaar een standaardformulier (model H4) ondertekenen, waarin ze verklaren dat zij vinden dat de NCPN mee moet doen aan de verkiezingen. Dit kan alleen van dinsdag 3 t/m vrijdag 6 december en op maandag 9 en dinsdagochtend 10 december 2002. Het daarna afgestempelde formulier moet weer tijdig bij de NCPN (inleveraar) worden ingeleverd (In sommige grote steden wordt het formulier op het kiesbureau bewaard). Als u vervoer nodig heeft van huis naar kiesbureau kunt u dat melden, wij zullen u daarbij graag helpen.

De NCPN (inleveraar) zal binnenkort contact opnemen met niet-leden (sympathisanten/Manifestlezers en donateurs) met het verzoek om het standaardformulier op het plaatselijke bureau verkiezingen te gaan tekenen. Om het werk van de verantwoordelijke inleveraar te vergemakkelijken roepen wij iedereen die bereid is om te gaan tekenen alvast op om contact op te nemen met de inleveraar van het eigen kiesdistrict. Telefoonnummers:

1.06 13195969 Groningen
2.0514 562563 Leeuwarden
3.0599 481764 Assen
4.06 23336318 Zwolle
5.036 5348554 Lelystad
6.0313 654685 Nijmegen
7.0313 654685 Arnhem
8.030 2618817 Utrecht
9.020 6825019 Amsterdam
10.023 5253833Haarlem
11.072 5334588Den Helder
12.070 3627984's Gravenhage
13.070 3603350Rotterdam
14.015 2624725Dordrecht
15.079 3417619Leiden
16.0118 463641Middelburg
17.0164 681603Tilburg
18.06 16742795's Hertogenbosch
19.045 5325998Maastricht

Vraag ook familie, kennissen en vrienden om te tekenen. Het is beter meer dan 30 handtekeningen te hebben dan één te weinig! Als de NCPN in alle kiesdistricten kan uitkomen, krijgen we landelijke zendtijd op TV en radio, waardoor de kans op het behalen van één of meer zetels in de Tweede Kamer aanzienlijk toeneemt. Lever er ook een bijdrage aan dat het communistischegeluid weer terugkomt in de Tweede Kamer. Help mee om links in het parlement te versterken.