NCPN steunt acties tegen bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid

Kom 10 december naar landelijke manifestatie in Den Haag

 

Protestmanifestatie in Zutphen. Foto Ger Wooldrik.

Door Corry Westgeest

Omdat ook na de val van het kabinet Balkenende het volstrekt onzeker is wat er gaat gebeuren met werknemers met gesubsidieerde banen, in- of doorstroombaan, banen op grond van de Wet Instroom Werkzoekenden (WIW) en Melkertbanen, zet de ABVAKABO de geplande acties voort. De voorgenomen bezuiniging vanaf 2003 bedraagt, oplopend tot 2006, zo'n 850 miljoen euro!

De reden die het kabinet Balkenende aanvoerde is dat de regeling te duur is en dat er te weinig doorstroom naar regulier werk is! De verantwoordelijke staatssecretaris (Rutte) meent dat de bezuinigingen niet zullen leiden tot gedwongen ontslagen, als gemeenten doorgaan met inzetten op uitstroom naar niet gesubsidieerde banen! Nu kunnen gemeenten (werkgevers) en vakbonden ook rekenen. Op grond van de begroting blijkt dat er meer dan 30.000 werknemers uit de gesubsidieerde banen moeten. Grote vraag is natuurlijk, waar naar toe? Nagenoeg alle gesubsidieerde functies zijn ingevuld in de collectieve sector (overheid en semi-overheid); slechts een beperkt deel van de WIW en dan met name de WIW-er jonger dan 23 jaar wordt tewerkgesteld in de marktsectoren. En daar zit hem dan de kneep, want juist dit zijn de sectoren waar de laatste 15 jaar de volwaardige banen zijn wegbezuinigd.

Tijdens de actiebijeenkomsten hoor je van alle kanten woedende werknemers zeggen: wat een afschuifsysteem, wat een uitbuiting. Over pogingen van de FNV om een lastenverlichting op de WW-premies in te zetten voor behoud van gesubsidieerde arbeid, haalt men, net als over de brief van de ABVAKABO FNV aan de Tweede Kamerleden, met het dringende verzoek de bezuinigingen terug te draaien en het onderwerp controversieel te verklaren (dit wil zeggen verschuiven naar het volgende kabinet), de schouders op. Ook pogingen van de PvdA en GroenLinks om in ieder geval tot en met 2003 de bezuinigingen niet door te laten gaan, zodat er alle tijd is om tot een acceptabele regeling te komen, stemt de actievoerders niet optimistisch. Terecht, want het CDA opende hierop de discussie dat het alleen moet gaan om behoud van "nuttige Melkertbanen".

Naast woede voelen ook veel werknemers zich teleurgesteld. Teleurgesteld bijvoorbeeld omdat geen enkel landelijk politiek kopstuk zich heeft laten zien in Zutphen (1500 actievoerders). De aangekondigde spreker Jan Marijnissen (SP) laat het om onbekende reden afweten en zijn vervanger spreekt de aanwezigen niet echt aan. Deze ergernissen verhogen echter wel de strijdbare sfeer en de 417 ondersteuningsverklaringen van werkgevers geven hen toch weer wat moed. Op de vraag van de presentator blijkt iedereen dan ook mee te gaan naar de manifestatie op 10 december in Den Haag.

De NCPN is natuurlijk solidair en aanwezig bij de acties. NCPN afdeling Twente deelde in Zutphen pamfletten uit met de koppen: Na valse beloften de straat op! Hoge winsten door verslechtering van arbeidsvoorwaarden. Gelijk loon, gelijk werk, gelijke rechten, daar moet je voor vechten. In deze laatste passage worden werkenden en uitkeringsgerechtigden opgeroepen één vuist te maken. Eén vuist voor eensgezinde strijd voor meer volwaardig banen, behoud van gesubsidieerde banen en verbetering van de levensomstandigheden, want werk levert altijd winst ofwel meerwaarde op voor de kapitaalbezitters. De arbeidersklasse heeft recht op haar deel en onder het kapitalisme betekent dit constant strijd voeren.

Geslaagde manifestaties

9 september Groningenopkomst meer dan 2500
30 oktober Den Haagopkomst meer dan 1000
4 november Zutphenopkomst: meer dan 1500

Op 12 november vond in Amsterdam een demonstratie plaats.

Gepland (informatie ABVAKABO: 0793536140 of actiedwiw@abvakabo.nl)
Rotterdam e.o. (14-28 november), Utrecht en de Zuidelijke provincies

De landelijke afsluiting vindt plaats op 10 december in Den Haag.