Vergadering partijbestuur 2 november 2002

De economische crisis lijkt onvermijdelijk op nog meer oorlogen uit te draaien. Ook binnen Nederland zijn de machtsverhoudingen veranderd. De opkomst van Fortuyn en de LPF heeft een verschuiving naar rechts gegeven. Tegelijkertijd groeit de onvrede en het bewustzijn bij de mensen. In dit kader moet ook onze deelname aan de verkiezingen worden geplaatst, versterking van de partij terwijl het niet eens denkbeeldig is dat een zetel binnen ons bereik ligt.

Professor Sison is nu ook op de EU-terroristenlijst geplaatst. Op dit moment loopt een handtekeningenactie en een financiƫle campagne om hem te ondersteunen. Pamfletten zijn verkrijgbaar via het partijkantoor. Ook voor de vijf Cubanen die in de VS gevangen zitten (Miami Five) loopt een handtekeningenactie, lijsten zijn ook op het partijkantoor verkrijgbaar.

Een groep van ruim 100 jongeren heeft belangstelling voor de NCPN Jongeren. Er wordt gewerkt aan een beleidsstuk, waarin ook de relatie met de NCPN wordt aangegeven. Het partijgebouw zal nu definitief in januari 2003 worden geopend. Besloten wordt om met name aandacht te schenken aan de 'witte plekken' in Nederland (in eerste instantie Rotterdam en Nijmegen). Er blijkt grote behoefte aan (kader)scholing. Afgesproken wordt ook om de scholing op een later tijdstip te agenderen. Het secretariaat zal een (kabel)internet aansluiting krijgen.

Verkiezingen:

De vergadering besloot om dezelfde lijst als eerder dit jaar opgesteld, aan de conferentie voor te leggen. De eerste vijf op de lijst zijn dan: Alejandro de Mello, Corry Westgeest, Wil van der Klift, Job Pruyser en Rinze Visser. Het verkiezingsprogramma zal enigszins worden aangepast (o.a. de thema's veiligheid en integratie).

Conferentie:

Gezien de actualiteit is het programma van de conferentie aangepast (zie elders in Manifest).

Volgende vergadering: 21 december 2002.