Perscommuniqué

Professor Sison in diskrediet gebracht en zijn leven in gevaar

Na het slaafse volgen door de Nederlandse regering van het bvel uit de VS om Sison, NPA en CPP op de terroristenlijst te plaatsen, is nu ook de EU om. Europa kon echter niet de CPP op de Europese lijst zetten. Daarvoor is (nog?) niet voldoende steun.

Utrecht, Nederland, 31 oktober 2002

Het door de Europese Unie toevoegen van professor José Maria Sison aan de lijst van zo genoemde 'buitenlandse terroristische personen, groepen en instellingen' is een verdergaande schending van zijn democratische rechten, waarbij hij zonder proces wordt gedemoniseerd als een terrorist, in zijn goede naam wordt aangetast en zijn leven en vrijheid in gevaar worden gebracht. De plaatsing op de nieuwe lijst van de Europese Unie - waarop tevens het Nieuwe Volksleger (NPA), maar niet de Communistische Partij van de Filippijnen wordt vermeld - frustreert in hoge mate de vredesonderhandelingen tussen de regering in Manilla en het Filippijnse Nationaal Democratisch Front (NDFP).

Dat werd vandaag op een haastig bijeengeroepen persconferentie in Utrecht benadrukt door professor José Maria Sison, voornaamste politieke adviseur van het NDFP en door Luis Jalandoni, leider van het NDFP onderhandelingsteam. Dit had plaats na het door de Europese Unie publiceren op 28 oktober 2002 van de aangevulde lijst van personen, groepen en instellingen 'die beschouwd moeten worden als terroristisch'.

Professor Sison zei dat het opnemen van het NPA en van zijn naam op deze Europese lijst aangeeft dat de Europese Commissie bezweken is onder de druk vanuit Washington. Hij verklaarde dat de nieuwe lijst duidelijk maakt dat de EU eveneens de lijn van de Verenigde Staten volgt inzake de vredesonderhandelingen tussen de Filippijnse regering en het NDFP.

Volgens Sison ziet de Filippijnse leiding van het NDFP geen mogelijkheid om de vredesonderhandelingen te vervolgen als zijn onderhandelaars, raadgevers en staf onder dwang staan van bedreigingen van hun vrijheid en persoon.

Professor Sison vertelde de verslaggevers dat de VS niet anders beogen dan het laten mislukken van de vredesgesprekken en het intensiveren van de burgeroorlog op de Filippijnen. Ook meldde hij een Internetinformatie, dat zijn leven in gevaar gekomen is ten gevolge van het plaatsen van zijn naam op de terroristenlijst.

Hoofdonderhandelaar Luis Jalandoni zei dat wat hem betreft, als gevolg van deze nieuwe lijst, schade is toegebracht aan de vredesonderhandelingen. Volgens professor Sison schept deze lijst een klimaat voor zijn uitlevering en betekent het een genadeslag voor de onderhandelingen.

Sison deelde mee dat hij en zijn advocaten in Nederland een civiel rechtsproces hebben aangespannen tegen de Nederlandse plaatsing op de terroristenlijst; tegelijkertijd vechten anderen in het advocatenteam de Europese lijst aan voor de Europese Hoge Raad in Luxemburg.

Jalandoni zei dat het 'Comité Defend' zal blijven doorgaan met de campagne ter verdediging van de democratische rechten van professor Sison en andere progressieve Filippijnen.

Het comité heeft het voortouw genomen in deze campagne voor wereldwijde steun voor professor Sison en heeft een fonds opgericht om zijn juridische verdediging te bekostigen.

Committee DEFEND
Postbus 15687, 1001 ND Amsterdam
Tel: 030 - 2368722
Fax: 030 - 2322989
E-mail: defenddemrights@yahoo.com