Demonstratie op 10 december 2002 tegen afbraak gesubsidieerde banen

Landelijke demonstratie gesubsidieerde arbeid op 10 december 2002 van 12.00 tot 14.30 in Den Haag. De demonstratie begint en eindigt na een demonstratieve optocht op het Malieveld (vlak bij CS). Start demonstratieve optocht om ongeveer 12.45 uur.

Op dinsdag 10 december begint in de Tweede Kamer de behandeling van de begroting van het ministerie van SZW. De kabinetsplannen voor de gesubsidieerde arbeid zien er bar en boos uit. De bezuinigingen zijn (nog) niet van tafel, er bestaat nog steeds geen duidelijkheid over de toekomst van tienduizenden werknemers met een gesubsidieerde baan. Daarom hebben ABVAKABO FNV, AOb, FNV KIEM, de NPB en de FNV vakcentrale besloten dat de landelijke demonstratie door moet gaan. Alle direct betrokken werknemers (leden en niet-leden) en de collega's van gesubsidieerde werknemers worden opgeroepen (zoveel mogelijk in beroepskleding) aan deze demonstratie deel te nemen.

Het gaat om het mogelijke verlies van ruim 30.000 arbeidsplaatsen. Veel werkgevers en gemeentebesturen ondersteunen deze acties en zullen - op welke wijze dan ook - deelnemen aan deze demonstratie. De ABVAKABO-actieleiding gaat er van uit dat er minimaal 10.000 demonstranten zullen zijn.

Voor de meest actuele informatie over de acties tegen de plannen voor de gesubsidieerde arbeid kunt u terecht op www.abvakabo.nl.

Voor het vervoer naar en van Den Haag worden bussen ingezet. De regiokantoren van ABVAKABO FNV organiseren dit busvervoer. Hieronder vindt u daarover nadere informatie. Deelnemers worden nadrukkelijk opgeroepen gebruik te maken van het georganiseerde busvervoer. Het busvervoer is gratis voor de leden van ABVAKABO FNV, Aob, FNV KIEM en de NPB. Niet-leden kunnen eveneens van dit vervoer gebruikmaken tegen vergoeding van 2,00 euro.

Informatie voor de organisatie van het busvervoer:
Regio NOORD (kantoor Groningen); Telefoonnummer 0503631840
Regio OOST (kantoor Deventer); Telefoonnummer 0570669557 of via racoost@abvakabo.nl
Regio MIDDEN NEDERLAND (kantoor Utrecht); Telefoonnummer 0302349602 of via midden-nederland@abvakabo.nl
Regio NOORD WEST (kantoor Amsterdam); Telefoonnummer 0205818481
Regio ZUID-HOLLAND NOORD (kantoor Zoetermeer) Telefoonnummer 0793293902 op maandag, woensdag en donderdag: 9.30-17.00 uur.
Regio ZUID HOLLAND ZUID (kantoor Rotterdam); Telefoonnummer 0102335800 of via zuid-holland-zuid@abvakabo.nl
Regio ZUID WEST (kantoor Bergen op Zoom); Telefoonnummer 0164274350 of via actie-BoZ@abvakabo.nl
Regio ZUID OOST (regiokantoor Weert). Opgave bij voorkeur via de afdelingskantoren. Anders via de actielijn 0495454760 of via actie-weert@abvakabo.nl