'HANBA NATO, HANBA BUSHOVI'

Door Cas Hilvers

'Weg met de NAVO, weg met Bush', scandeerden de drieduizend demonstranten woensdagmiddag, 20 november, toen zij in een lange stoet van het plein bij het oude raadhuis in Praag naar het Tsjechische parlementsgebouw liepen om daar het 'Prague Appeal', het Praagse Appèl, bij het parlement in te leveren. Deze leuzen werden afgewisseld met andere leuzen en oproepen tot internationale solidariteit. Regelmatig werd ook de Internationale in meerdere talen gezongen.

Deze optocht was de afsluiting van een ruim twee uur durende demonstratie die op het plein had plaatsgevonden. De demonstratie werd geopend met een redevoering van Miroslav Grebenícek, de voorzitter van de Communistische Partij van Bohemen en Moravië (KSCM). Door herhaaldelijk applaus onderbroken riep hij op tot verzet tegen de NAVO, als het werktuig van het imperialisme en spoorde hij aan om in plaats van te werken aan een uitbreiding van de NAVO en een verdere militarisering van de wereld, de krachten in te spannen om te komen tot een internationale samenleving waarin conflicten, met eerbiediging van de internationale wetten en rechten, in onderling overleg kunnen worden opgelost. De rol van de NAVO als werktuig van de grote economische blokken, de VS en Europa, maar op de eerste plaats voor de belangen van de VS, met uitsluiting van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad, is tegengesteld aan het streven naar vrede. Hij wees hierbij op de oorlog tegen Joegoslavië van 1999, die zonder mandaat van de VN werd gevoerd en die inging tegen de Conventie van Genève.

Diverse andere sprekers van de CPBM kwamen daarna aan het woord, evenals de voorzitter van de Communistische Jeugdbeweging. Ook vertegenwoordigers van de Griekse, Italiaanse en Russische Communistische partijen voerden het woord.

Aan de demonstratie namen ook de vertegenwoordigers van de Communistische en Arbeiderspartijen uit 27 landen, de World Federation of Democratic Youth en het Europese Vredesforum deel, die de dag daarvoor in de, door de CPBM georganiseerde tegentop, de tegentopontmoeting, uitvoerig hadden gediscussieerd over de NAVO en over een alternatief voor deze grootste terroristische organisatie op de wereld. (De bijdrage aan deze discussie van de vertegenwoordiger van de NCPN is in het vorige nummer van Manifest gepubliceerd.)

Tijdens deze bijeenkomst werd het Prague Appeal vastgesteld

Dit Appèl werd door alle partijen onderschreven behalve door de Partij van de Italiaanse Communisten, die het niet voldoende actiegericht vond en door de PCF, de Franse Communistische Partij, omdat in het Appèl ook de oorlog tegen Joegoslavië werd genoemd!

Tijdens de Franse deelname aan deze oorlog maakte de Franse Communistische Partij deel uit van de regering en is dus mede verantwoordelijk voor het besluit tot deelname aan deze misdadige oorlog. Op weg naar de demonstratie kwamen wij voorbij het Hilton Hotel waar veel van de regeringsleiders en NAVO-bonzen waren ondergebracht. Om ze tegen de aanhankelijkheidsbetuigingen van het volk te beschermen, stonden drie rijen soldaten en politieagenten, schouder aan schouder rond het hotel en stonden ook de nodige pantserwagens klaar. Een beter bewijs van de geliefdheid van 'onze' leiders, die opkomen voor 'onze' veiligheid kan moeilijk gegeven worden!

Het door 30 partijen, waaronder de NCPN, ondertekende 'Praagse Appèl' wordt in het volgende nummer van Manifest geplaatst.