Van de redactie

Dit (nummer 21) is alweer de voorlaatste Manifest van dit jaar. Hierna volgt dus nog één Manifest (nummer 22) op 19/20 december, dus over DRIE weken. De krant komt dan uit vlak voor de kerstdagen en de wintervakantieperiode. We slaan dus één week over. Dat heeft te maken met de inleverweek van de handtekeningen, maar ook met een betere spreiding over de vakantieperiode. In het nieuwe jaar komt de krant weer uit op 16/17 januari, dat is de gebruikelijke datum van het verschijnen. We kunnen dan nog net het laatste nieuws over de stand van zaken rond de verkiezingen brengen. In Manifest nummer 22 zal het definitieve verkiezingsprogramma worden opgenomen.