Bush bedriegt Amerikanen en Irakezen

Superrijke misdadigers krijgen geld toegeschoven

 

Door L.E. Miller

Bush is een marionet van de bedrijfsmanagers, en voor wie daar nog aan mocht twijfelen neemt het artikel in de Washington Post alle vraagtekens weg. Bush is verantwoordelijk voor enorme verspillingen van belastinggeld, doordat hij zijn betaalmeesters uit het bedrijfsleven die zijn corrupte regime in het zadel hebben geholpen, de allerrijksten belastingverlagingen gunt en gebruik laat maken van mazen in de belastingwetgeving. (Deel 1 van 2)

Hij heeft het Amerikaanse volk bedrogen en nog wordt het geld uit onze zakken geklopt om deze misdadigers nog rijker te maken.

"Wij zijn het volk", zou het woedend moeten weerklinken bij de verspilling van de dollars van de hardwerkende belastingbetaler, wiens geld onbeschaamd doorgesluisd wordt naar de immorele Bush-clan, en naar Cheney, Rice, Rumsfeld, Wolfowitz en hun handlangers, waaronder Halliburton, Bechtel, de Carlyle Group en "Koning Olie". Zo ook nieuwe bedrijven die door Bush' maatjes worden opgericht, zoals Joe Allbaugh's "New Bridge Strategies LLS" en de "Iraqi International Law Group (IILG)", een nieuwe onderneming die "uw contracten in de wederopbouw van Irak verzekert". (Wordt de Iraakse bevolking hierin ook enige keus gelaten?) En laat mij ook even het hoofd van IILG voorstellen. Dat is Salem Chalabi, de neef van de verduisteraar Ahmad Chalabi. Ahmad is een stroman van de corrupte bende van Cheney, Rumsfeld en Wolfowitz. Ze spannen allemaal samen om de Amerikanen en de Irakezen te grazen te nemen.

De zwendel van het Bush-regime kwam aan de oppervlakte toen Condi Rice 11 september omschreef als een "enorme gelegenheid voor Amerika om actie te ondernemen en van de geboden kansen gebruik te maken" (april vorig jaar). ( http://new.globalfreepress.com/article.pl?sid=03/09/23/0447229)

Naar verluidt hebben Powell en Rice in het begin van 2001 al verklaard dat Saddam Hoessein in de jaren '90 ontwapend werd en sindsdien geen dreiging meer vormde.

Het Bush-regime zag dus een "enorme gelegenheid" om het Amerikaanse volk voor te liegen en een illegale en immorele strooptocht in Irak te ondernemen. Eerst werd de infrastructuur vernietigd en werd vervolgens kwistig rondgestrooid met geheime en zeer lucratieve contracten, om daarna die infrastructuur weer op te bouwen en zodoende hun makkers uit het bedrijfsleven nog rijker te maken. Sterker nog, ze lieten het ingedutte Amerikaanse volk voor de kosten opdraaien en vergrepen zich omwille van 'Koning Olie' aan de op een na grootste olievoorraad ter wereld. De Amerikaanse belastingbetaler en de Iraakse olie, twee vliegen in een klap! De grootste roofoverval in de wereldgeschiedenis!

Van het buitensporige bedrag dat verspild wordt is 54 miljoen dollar bestemd voor een studie naar de automatisering van de Iraakse posterijen. Complete computerprojecten zijn vele malen goedkoper!! Voor alleen een studie al 54 miljoen dollar is wel een zeer spilziek cadeautje voor een van Bush' maatjes, die waarschijnlijk 2000 dollar betaalt om aan te mogen zitten bij een barbecue ten huize van Bush. Terwijl onze mannen en vrouwen, en onschuldige Irakezen sterven, gewond en verminkt raken om deze oorlogsprofiteurs te verrijken. Roep een halt toe aan de corruptie van het Bush-regime door aan het Congres te schrijven (http://www.congress.org) eneis een diepgaand onderzoek naar hun misdaden tegen de mensheid en de fraude die gepleegd worden tegen het Amerikaanse en het Iraakse volk. Eis tevens dat er geen contracten voor de reconstructie meer toegekend worden vooraleer er een volledig en openbaar gemaakt onderzoek naar de boekhouding heeft plaatsgevonden door een onafhankelijk accountantsbureau, i.v.m. de 76 miljard dollar die tot nu toe al over de balk gegooid is.

Lees ook: "In GOP, Concern Over Iraq Price Tag - Some Doubt Need For $20.3 Billion For Rebuilding", door Jonathan Weisman en Juliet Eilperin, op http://washingtonpost.com/wp- dyn/articles/A2213-2003Sep25.html : "Een nieuwe studie naar de training van het Iraakse leger voor 164 miljoen dollar. Vijfhonderd deskundigen, elk goed voor 200.000 dollar, voor onderzoek naar misdaden tegen de mensheid. Een beschermingsprogramma voor de getuigen voor 200.000 dollar per Iraakse deelnemer. Een studie naar de automatisering van de Iraakse posterijen: 54 miljoen."

Dergelijke bedragen die diep verscholen zijn in Bush' verzoek om 23 miljard dollar voor de wederopbouw van Irak, hebben sommige Republikeinen in het Congres zenuwachtig en zelfs woedend gemaakt. Hoewel de leiding van de Republikeinse Partij probeert de publiciteit omtrent de president te kanaliseren, beginnen de dijken toch scheuren te vertonen.

"President Bush zou zijn eigen beloftes over terughoudendheid in de uitgaven gestand moeten doen door van mening te zijn dat het nieuwe Irak kan en moet betalen voor zijn eigen wederopbouw", zo schreven de nieuw gekomen Republikein Tom Feeney uit Florida en Stephen Moore, een conservatieve econoom, in een hoofdartikel van de National Review.

"Tot nu toe is het ongenoegen binnen de perken gebleven", zei Jim Dyer, de Republikeinse voorzitter van het House Appropriations Committee, maar dat is alleen maar omdat nog maar weinig wetgevers het uitgewerkte plan hebben gelezen. "Als er meer details naar buiten komen zal de verontwaardiging zeker toenemen", aldus Dyer.

Deze details behelzen 100 miljoen dollar om zeven woongebieden te realiseren met in totaal 3.258 huizen, wegen, een basisschool, twee middelbare scholen, een ziekenhuis, een gebedshuis en een marktplaats voor elke gemeenschap; 10 miljoen dollar om 100 deskundigen op het gebied van de gevangenisbouw gedurende zes maanden te betalen; veertig vuilniswagens à 50.000 dollar; 900 miljoen dollar om aardolieproducten zoals kerosine en petroleum te importeren in het land met de op een na grootste oliereserves ter wereld; 20 miljoen dollar voor een zakelijke cursus van vier weken, à 10.000 dollar per cursist.

"Als de kosten werkelijk zo hoog zijn ben ik blij dat het Congres vragen gaat stellen", zei Brian Reidl, een budgetanalist van de conservatieve Heritage Foundation. "Als het Witte Huis beweert dat het uitgeven van belastinggeld in Irak evenveel rendement oplevert als uitgaven elders, dan zullen ze met een goed verhaal moeten komen."

Het verzoek van de regering om 400 miljoen dollar voor twee gevangenissen van elk 4.000 bedden, dat is 50.000 dollar per bed, heeft al zoveel vragen in het Congres opgeworpen dat de voorlopige bewindvoerder, Paul Bremer, gesommeerd werd uit te leggen waarom er in Irak cement ingevoerd moet worden om beton te maken. "Dit getuigt niet van gezond verstand", zei Dyer. "Het op een na grootste olieland ter wereld importeert olie, en een land dat barst van het beton importeert beton."
(wordt vervolgd)

Bron: Al Jazeerah, 29 september 2003, vertaling Frans Willems.