Cuba, het volgende doel

De 1 mei feesten in Cuba.  

Door Walter Lippmann

President George Bush heeft zijn zinnen gezet op het verdwijnen van de huidige regering op Cuba, en houdt het economische embargo als 'instrument' in stand om dat doel te bereiken.

De onderminister van Interamerikaanse Zaken, Roger Noriega, hield een toespraak over Cubaanse aangelegenheden, tijdens een seminar aan de Universiteit van Miami. Hij zei dat "de president vastbesloten is om het einde van het Castro-regime en de ontmanteling van het staatsapparaat mee te maken, dat hem zo lang in het zadel heeft gehouden".

Noriega zei dat president Bush absoluut wil samenwerken met de internationale gemeenschap, om ervoor te zorgen dat er eindelijk democratie op Cuba zal komen en "de Cubanen een einde kunnen maken aan de communistische dictatuur". "Wij zouden graag zien dat meer Latijns-Amerikaanse landen pleiten voor democratie op Cuba en zich uitspreken tegen de repressie op het eiland".

Onderminister Noriega suggereerde dat het economische embargo (sinds 1961 van kracht) heeft voorkomen dat Castro de revolutie naar de rest van Latijns-Amerika kon exporteren. En het heeft de "dictator ook gedwongen om economische hervormingen door te voeren". "Het is een effectief instrument van ons beleid en we zijn niet van plan dat op te geven. Het zal ervoor zorgen dat de dictatuur, waarvan het einde nabij is, zal zien dat de Cubaanse bevolking de leiding neemt op Cuba en niet Castro's vrienden".

Noriega sprak zich ook sterk uit tegen het toerisme naar Cuba. "De miljarden dollars van Amerikaanse toeristen moeten gespaard worden voor Cubanen die in vrijheid leven, en zijn niet bestemd voor hun huidige gevangenisbewaarders". Tijdens een persconferentie, aansluitend op het seminar, benadrukte Noriega dat de regering Bush haar veto over iedere wettelijke beslissing om de sancties tegen Cuba op te heffen of te versoepelen zal uitspreken. Het Congres van de VS verwacht dat dit onderwerp de komende weken op de agenda zal staan.

Tegelijkertijd was er in New York een meningsverschil tussen de eigenaren en de medewerkers van het oudste Spaanstalige dagblad van de stad, El Diario-La Prensa, over een artikel dat geschreven zou zijn door Fidel Castro. Uiteindelijk kwam het erop neer dat het dagblad weigerde om passages uit dit artikel te publiceren. Dit trok de aandacht van The Daily news, dat besloot om een Engelse versie van de tekst wel te publiceren.

In het bewuste artikel zegt Castro dat Cuba "koploper is in de wereld op het gebied van onderwijs en dat zijn naam zal blijven vooortbestaan in de geschiedenis vanwege zijn bijdragen aan onderwijs, cultuur en gezondheid "tijdens een van de moeilijkste periodes in de geschiedenis van de mensheid".

"Ondanks een blokkade door de enige supermacht, en een semi-blokkade door Europa, is de Cubaanse revolutie niet verslagen", schrijft Castro, die sinds 1959 aan de macht is.

The Daily News zei tot publicatie van Castro's artikel besloten te hebben omdat er zoveel verdeeldheid bestaat met betrekking tot deze kwestie.

Bron: Mercopress News Agency, vertaling J. Bernaven.