Turkije: het wetsvoorstel is aangenomen!

Turkse legerstaf licht besluit toe tot het zenden van troepen naar Irak.  

Door E.M.

Na een lange voorbereidingsperiode is op 7 oktober jl. het wetsvoorstel om Turkse troepen naar Irak te sturen uiteindelijk aangenomen door het parlement. Alle parlementsleden van de oppositiepartij, CHP, stemden tegen het wetsvoorstel, terwijl alle parlementsleden van de AKP, op zeven na, voor stemden.

Zoals men zich wellicht kan herinneren werd een vergelijkbaar wetsvoorstel op 1 maart van dit jaar door het parlement verworpen. De belangrijkste oorzaak daarvan was dat 99 AKP-parlementsleden tegen het wetsvoorstel van hun op dat moment nog verbannen voorzitter stemden.

Het afwijzen van het wetsvoorstel op 1 maart jl. had onder meer tot doel om de positie van díe delen van de bourgeoisie te versterken die eerst meer met de VS-imperialisten wilden onderhandelen, in plaats van Turkije zonder meer aan de VS 'uit te leveren'.

Politieke en financiële druk door VS

Zwaar gefrustreerd door de verwerping van het wetsvoorstel, probeerden de VS uit alle macht de situatie te wijzigen. Ze beschuldigden het leger ervan niet achter de AKP te staan, terwijl die tegenover een enorme publieke oppositie stond. Als reactie daarop voelde het leger zich genoodzaakt om te verkondigen dat het volledig de wensen van de VS steunde. Vervolgens verklaarden verschillende autoriteiten van de VS-regering, inclusief George W. Bush, dat Turkije zijn belangrijke strategische positie in de regio verloren had en dat de VS het land niet langer nodig had. Dit veroorzaakte grote paniek bij de heersende klasse in Turkije, wiens buitenlandse beleid er alleen op gericht is om het belang van de strategische positie van Turkije voor de VS te vergroten. Tenslotte, zonder aanleiding, arresteerde het VS-leger 11 Turkse officieren die in Noord-Irak waren gestationeerd. Daarbij gebruikten de Amerikanen hetzelfde fysieke geweld dat zij gebruiken bij de arrestatie van personen die zij terroristen noemen.

Turkije knecht van de VS

Door middel van deze laatste actie werd de heersende krachten in Turkije duidelijk gemaakt dat het land helemaal geen onderhandelingsmacht meer heeft tegenovder de VS. Het gevolg hiervan is dat het wetsvoorstel dat deze maand door het parlement is aangenomen voor Turkije veel onvoordeliger is dan het wetsvoorstel dat in maart jl. werd afgewezen. De Turkse troepen worden niet in Noord-Irak gestationeerd maar direct in de vuurlinie in het noorden en westen van Bagdad. Hun functie zal slechts beperkt zijn tot het beschermen van de VS-troepen, waarbij niet wordt gesproken over bescherming van Turkse belangen. In het wetsvoorstel wordt ook met geen woord gerept over enige garantie van de VS aan Turkije met betrekking tot het tegenhouden van het onstaan van een Koerdische staat in Noord-Irak of over de vernietiging van PKK/KADEK.

Vóór maart van dit jaar hadden de heersende krachten in Turkije een perspectief. Door het zenden van troepen naar Noord-Irak hadden ze de kans gehad om de oprichting van een Koerdische staat te voorkomen. Tegelijkertijd hadden ze zich van een goede positie in dat gebied kunnen verzekeren, inclusief Kirkuk en Mosul, zodat ze zelfs hun 'eerlijke aandeel' in de Iraakse olie hadden kunnen claimen. Het wetsvoorstel dat uiteindelijk onlangs is aangenomen, bevestigt dat de Turkse heersende krachten helemaal geen perspectief meer hebben. Hun toekomstbeelden, gebaseerd op smerige onderhandelingen, zijn totaal in elkaar gestort.

'Loterij-doctrine'

Samen met het verspelen van hun toekomstbeelden hebben ze al hun legitimiteit verloren. Geen Irakees wil dat er Turkse troepen naar Irak komen, glashelder geïllustreerd door de aanval op de Turkse ambassade in Irak op 14 oktober jl. Een grote meerderheid van de Turkse en Koerdische bevolking is tegen de VS-invasie in Irak, laat staan dat ze instemmen met het zenden van hun zonen naar Irak om daaraan deel te nemen! Tot nu toe kwam de meest overtuigende retoriek om de positie van Turkije te verdedigen van de Turkse bevelhebber van de generale staf van het leger, generaal Ozkok: "Onze positie inzake Irak is vergelijkbaar met deelname aan de Nationale Loterij. Als je geen lot koopt, kun je onmogelijk een prijs winnen." De 'loterij doctrine', een term die de communisten naar voren brachten om de woorden van Ozkok te beschrijven, is verre van overtuigend voor de bevolking in Turkije, maar weerspiegelt wel de stemming onder de heersende klasse: "Wat hebben we te verliezen? Behalve de levens van een paar duizend kinderen van de arbeidersklasse?"

Terwijl dit artikel geschreven werd berichtten de dagbladen dat het Turkse leger het aantal manschappen dat in Irak gestationeerd zal worden schat op 50.000, een aantal dat groter is dan het totale leger van veel landen in de wereld. Het wetsvoorstel heeft de stemming gemakkelijk doorstaan. Maar als het leger denkt dat de stationering van de troepen in Irak even gemakkelijk zal verlopen dan hebben ze het mis.

Vertaling J. Bernaven.