Gedicht

Rudy Musters

Gedicht: Uitholling over dwars

De historische kar gearrangeerd door de CDA koetsier,
staande op de bok trekt aan de volksteugels,
opgestegen en geholpen door rechtse politieke stijgbeugels.

Vrij van vrees, als een moedig man gewapend met rapier,
bewaker van normen en waarden zoetzuur
dendert de kar met ploegscharen door de infrastructuur.

In de visionaire blik zwemt niet de gouden vis maar een zalm,
rekenkundig twee keer blind en oppervlakkig op liberaal pijl
kleintjes vangen en kaalslaan met een hakbijl.

De kaalslag gaat gepaard met een onsmakelijke walm,
minachting, vernedering in kapitalistisch vooruitzicht
alles voor de rijken, loon inleveren wordt burgerplicht.

Wie op de bezuinigingskar zit is van de ergste soort,
ongevoelig, onbarmhartig de blik op onverschilligheid,
sociale bezetting op basis van verplichte vrijwilligheid.

Onder de deken van gezamelijkheid is goed gestoord
het hoofd slaapt op het kussen gevuld met gestolen veren
bezuinigen, uithollen is een geliefde vorm van terroriseren.