Hoofd delegatie DVRK tot Algemene Vergadering VN

De Koreaanse regering zal haar jeugd desnoods gewapenderhand verdedigen...
...en de Cubaanse regering ook, laat daar geen twijfel over bestaan!  

Van redactie buitenland

Op 30 september, tijdens de 58ste vergadering van de Algemene Vergadering van de VN, zei Choe Su Hon, de onderminister van Buitenlandse Zaken en hoofd van de Koreaanse delegatie, in een toespraak, dat de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland het ultieme doel is van de Volksrepubliek en de diepste wens van de hele Koreaanse natie.

"Tijdens besprekingen tussen de zes partijen in Beijing, eind augustus, stelde de DVRK voor om de vijandelijke Amerikaanse politiek tegen het land te stoppen in ruil voor het afstand doen van het nucleaire programma. Om hiertoe te komen stelde de DVRK een heel pakket maatregelen voor die van beide kanten stap voor stap uitgevoerd dienen te worden. De Verenigde Staten huldigen echter het standpunt dat zij zich pas over stappen zullen beraden nadat de DVRK als eerste actie heeft ondernomen.

Dit kan alleen maar opgevat worden als een verkapte poging om de DVRK te ontwapenen en uit te schakelen. Met het oog op de volgende ronde van de besprekingen tussen de zes partijen hebben we geen enkele belofte gedaan. Alle ontwikkelingen die betrekking hebben op de nucleaire kwestie tonen aan dat druk nooit een middel kan zijn waarmee een overeenkomst bereikt kan worden, en dat de meerpartijenonderhandelingen alleen maar vruchtbaar kunnen zijn als de VS besluiten hun vijandige politiek ten opzichte van de DVRK te laten varen.

Onze eis is bescheiden en eenvoudig. "We wensen alleen dat beide partijen hun wapens gelijktijdig neerleggen en dat we vreedzaam naast elkaar leven."

Choe Su Hon sprak de hoop uit dat de VN-lidstaten een juist begrip zullen hebben van de positie van de DVRK en dat ze actief zullen samenwerken, om te komen tot een eerlijke oplossing van de nucleaire kwestie die tot vrede zal leiden op het Koreaanse schiereiland en in de regio. Hij liet aantekenen dat het scheppen van een eerlijke en rechtvaardige wereldorde, waarin de verhoudingen in overeenstemming zijn met de aspiraties en verlangens van de hele mensheid, momenteel de belangrijkste taak van de VN-lidstaten is. Hij benadrukte dat het daarvoor noodzakelijk is dat de principes van soevereiniteit en gelijkwaardigheid in de internationale verhoudingen strikt gerespecteerd worden, dat de functies en de rol van de Verenigde Naties versterkt worden en bovenal dat zij gedemocratiseerd worden.

Vertaling Frans Willems.