Nucleaire activiteiten in de DVRK

Van redactie buitenland

De nucleaire faciliteiten voor vreedzame doeleinden opereren in de Volksrepubliek Korea op normaal niveau. Zoals bekend is de atoomreactor van vijf megawatt in Nyongbyon, die een sleutelrol speelt binnen de keten van nucleaire activiteiten in de DVRK, weer operationeel en functioneert hij zoals voorzien. De kernreactor van Nyongbyon voldoet aan alle technologische eisen.

Eind juni werd het opwerken van 8.000 tot dan toe verzegelde brandstofstaven voltooid, wat deel uitmaakte van de hervatting van de nucleaire activiteiten voor vreedzame doeleinden.

Om te kunnen reageren op de situatie, die in het leven geroepen werd door de vijandige politiek van de VS tegenover de DVRK, paste de Volksrepubliek een omschakeling van het gebruik van plutonium, dat verkregen werd tijdens het opwerkingsproces,toe ten bate van een vergroting van het aantal nucleaire afschrikkingswapens. Alle technologische kwesties die zich hierbij voordeden, zijn volledig opgelost.

De waardering gaat uit naar de wetenschappers en de technici die betrokken waren bij de succesvolle opwerking en de omschakeling. Zo kan de DVRK, indien nodig, onverwijld doorgaan met het aan de lopende band opwerken van meer brandstofstaven in de kernreactor van Nyongbyon. De opwerkingscentrale in Nyongbyon is volledig gereed om zijn activiteiten in de toekomst zo nodig te hervatten. Onveranderd blijven de vreedzame doelstellingen van de nucleaire activiteiten van de DVRK, waaronder haar zelfverdediging. Uit zelfverdediging zal de DVRK haar nucleaire afschrikkingsmiddelen behouden en gestadig uitbreiden om opgewassen te zijn tegen de steeds openlijker dreiging van een preventieve nucleaire aanval van de Verenigde Staten.

Bron: Koreaans Centraal Persagentschap (KCNA), 3-10-2003, vertaling Frans Willems.