Internationale solidariteit

Van beneden naar boven (links naar rechts):
Job Pruijser (voorzitter NCPN), Camille Marx (lid DB KPL), Aloyse Bisdorff (lid DB KPL), Edmond Peiffer (lid DB KPL), Gilbert Simonelli (vice-voorzitter KPL), Willy Berend (penningmeester NCPN), Wil van der Klift (internationaal secretaris NCPN/hoofdredacteur Manifest), Jan Cleton (lid DB NCPN/redacteur Manifest), Joop van Daalen (redacteur Manifest), Jan Ilsink (lid DB NCPN), Cas Hilvers (redacteur Manifest), Ali Ruckert (KPL-voorzitter/hoofdredacteur Lëtzebuerger Vollek).  

Op donderdag 9 en vrijdag 10 oktober jl. bezochten delegaties van de NCPN de PvdA in België en de KPL (CP van Luxemburg).

Het bezoek aan de PVDA vond plaats in het kader van de regelmatige ontmoetingen tussen PvdA en NCPN. Van de zijde van de PvdA waren aanwezig Boudewijn Dekkers en Bert de Belder. De NCPN was vertegenwoordigd door Jan Ilsink en Wil van der Klift. Als waarnemer waren aanwezig Cas Hilvers en Joop van Daalen. Een reeks praktische en politieke kwesties kwam aan de orde. Partijen spraken nogmaals uit de samenwerking verder te willen ontwikkelen.

Het bezoek aan de KPL was de eerste in een afgesproken reeks. De NCPN-delegatie (zie foto) kreeg inzicht in het reilen en zeilen van de redactie van het dagblad van de KPL (Lëtzebuerger Vollek), het functioneren en de politieke en ideologische opvattingen van de partij. Een reeks politieke vraagstukken kwam aan de orde. Er werd afgesproken om de bilaterale betrekkingen, naast de trilaterale met de DKP, verder te verdiepen. Een aantal praktische vormen van samenwerking passeerde de revue. Beide ontmoetingen vonden plaats in een open, kameraadschappelijke en opbouwende sfeer. In beide gevallen werd de noodzaak genoemd om de internationale samenwerking tussen communistische partijen te versterken, zeker in Europa.