PFLP verwerpt de vorming van een PA Noodregering

Door Danielle Ni Dhighe

Een woordvoerder van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) gaf de hiernavolgende reactie op de verklaring van het uitroepen van de noodtoestand door president Arafat en de formatie van een crisiskabinet van de Palestijnse Autoriteit (PA):

Volledig gesteund door de regering van de Verenigde Staten, duurt de Israëlische agressie tegen ons volk voort. De recente agressieaanval op de Palestijnse vluchtelingen in Syrië, de aankondiging dat Israël doorgaat met de bouw van de racistische apartheidsmuur, de bouw van honderden nieuwe nederzettingen en de voortdurende moordaanslagen en invasies op Palestijns grondgebied.

Als antwoord op dit alles is het uitroepen van de noodtoestand en de formatie van een crisiskabinet niet datgene waar de Palestijnen op dit moment behoefte aan hebben. De Palestijnen hebben op dit moment de vorming van een verenigde nationale leiding nodig, waarin alle actieve politieke krachten kunnen deelnemen en functioneren, als hoogste legitieme vertegenwoordiging van ons volk. Een nationale leiding die de eenheid van het volk vertegenwoordigt en ons verzet en onze vastberadenheid versterkt in de strijd tegen onze vijand en diens plannen.

De conservatieve Israëlische regering pleegt steeds meer misdaden tegen ons volk, gebruikmakend van de ergste vorm van staatsterreur. Ze negeert daarbij schaamteloos alle VN-resoluties en negeert onze mensen- en nationale rechten. Daarom is het een gevaarlijke illusie van de PA om achter bedrieglijke beloftes aan te blijven lopen, waarbij ze steeds concessies doet en vasthoudt aan ondemocratische besluitvorming en de concentratie van macht in de handen van de PA. Deze handelwijze is schadelijk voor de interne eenheid van het Palestijnse volk.

In plaats daarvan roepen wij op tot een verenigde nationale politieke agenda waarmee ons interne front wordt versterkt, er eenheid komt in onze politieke discussie en waarmee de nationale rechten van ons volk worden beschermd onder een verenigde leiding, die in staat is om te handelen in overeenstemming met wat noodzakelijk is in het huidige stadium van onze strijd.

Bron: Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), 6-10-2003, vertaling J. Bernaven.