Onrust bij gemeentepersoneel reiniging!

Van een correspondent

Onder de werkers in gemeentedienst en dan vooral bij de reiniging in Lemsterland, heerst onrust over de ontwikkelingen zoals die zich in de nabije toekomst zouden kunnen voordoen. Blijft hun werk behouden? Raken ze hun ambtenarenstatus kwijt? De schriftelijke vragen aan B en W van de NCPN-raadsfractie over een eventuele privatisering van de gemeentelijke reinigingsdienst, noopte hen tot discussie over hun aanstaande positie. De ontkennende antwoorden van B en W blijken nogal dubieus. Er zou slechts sprake zijn van een ambtelijk voorstel in voorbereiding, waarin een particuliere vuilnisophaler één van de mogelijkheden is. Dit gedraai heeft allerminst de onrust kunnen wegnemen. De afdeling Lemsterland van de NCPN is van mening dat privatiseren van gemeentelijke overheidsonderdelen in strijd is met het raadsprogramma waaronder een meerderheid van de fracties haar handtekening heeft gezet. De NCPN-Lemsterland is van mening dat juist in deze tijd waarin de krachten van het kapitaal steeds meer de overhand nemen, pal staan voor de overheidsverantwoordelijkheid en het in bezit houden van instellingen tot nut van het algemeneen, een politieke noodzaak is.