Hier zijn recente artikelen over het schijnproces beschikbaar.

Geschiedvervalsers aangeklaagd!

Slachtoffers van de bommen op de brug in Varvarin.  

Brug in Varvarin na barbaarse aanval.  

Door Casper Hilvers

Het Permanente Hof van Arbitrage in het Vredespaleis (begin vorige eeuw), het Permanente Hof van Internationale Justitie (1922) en het International Criminal Court, het Strafhof, sinds 2002, zijn de instrumenten om gerechtigheid te bereiken, alledrie gevestigd in Den Haag. Het Joegoslavië-tribunaal ontsiert deze reeks en zou zo snel mogelijk moeten verdwijnen.

Bonn en Den Haag, niet zo lang geleden met elkaar verbonden als regeringssteden van West-Duitsland en Nederland, hebben nu een verbindingslijn gevormd door de vernietigde Republiek Joegoslavië.

Bonn en Den Haag, twee rechtszaken, dáár de verliezers als eisers tegen de overwinnaars, hier de overwinnaars tegen de verliezers. Als de afloop voor de aanklagers in Bonn succesvol is, zal het Duitse proces zeker nog jaren tot aan het hooggerechtshof worden voortgezet. Hier duurt het proces tegen Milósevic zeker nog tot 2007.

Varvarin

Op 15 oktober werd de aanklacht tegen de Duitse staat van 34 inwoners van Varvarin, een Servisch stadje aan de rivier de Morava, niet-ontvankelijk verklaard door het gerechtshof in Bonn.

Op 30 mei 1999 werd op pinksterzondag een aanval uitgevoerd door drie gevechtsvliegtuigen van de NAVO op de brug bij het stadje. Geen militair strategisch doel. Niet een brug waarover militaire transporten plaatsvonden, maar een brug waarop mensen op weg waren naar een feest. Twee precisiebommen brachten dood en verderf.

Na de eerste aanval was de brug ingestort en lagen de slachtoffers in het water of tussen de brokstukken. Toen mensen toestroomden om hulp te bieden werden opnieuw bommen afgevuurd! Tien burgers, mannen, vrouwen en kinderen, waren gedood en meer dan dertig verminkt of zwaar gewond.

De NAVO-autoriteiten willen de herkomst van het vliegende tuig niet bekend- maken.

De nabestaanden en de slachtoffers van deze oorlogsmisdaad eisen nu schadevergoeding van de Duitse staat. Duitsland was in 1999 voor het eerst sinds 1945 weer betrokken bij een militaire agressieoorlog, voor de derde keer in de vorige eeuw. Duitse tornado's schoten raketten af op doelen in Joegoslavië. De bondsregering wijst op verschillende gronden de aanklacht af: op 30 mei 1999 namen geen Duitse gevechtsvliegtuigen deel aan acties; individuen kunnen volgens het oorlogsrecht geen aanklachten indienen tegen staten; de doelen werden door het NAVO-commando uitgezocht en hadden wel militaire betekenis; de NAVO voerde geen oorlog tegen het Joegoslavische volk.

Verantwoordelijkheid

De doelen werden door het NAVO-commando echter vastgesteld met goedkeuring van de deelnemende landen, dus ook met die van de Bondsrepubliek. Scharping en Schröder, respectievelijk mninister van Defensie en minister president, waren volledig mede verantwoordelijk voor de aanvalsdoelen.

Cynisme

De burgerslachtoffers en de vernietiging van burgerdoelen werd en wordt afgedaan als: "collateral damage" (bijkomende schade). Niet zo bedoeld, maar onvermijdelijk bij aanvallen op militaire doelen, wordt met deze cynische term aangegeven.

Een van de slachtoffers was Sanja Milenkovic, een zestienjarig meisje dat op de brug de dood vond. Haar moeder zegt daarover: "Een minuut daarvoorwas ons leven nog gewoon, daarna was het vernietigd. Het gaat niet om de schadeloosstelling. Een excuus is niet genoeg. Het gaat om gerechtigheid. Mijn dochter mag niet afgedaan worden als ' collateral damage'!"

Oorlogsmisdaden

Het is nog zeer de vraag of de aanval op de brug bij Varvarin voor de NAVO een aanval op een militair doel was, met de burgerslachtoffers als collateral damage.

Zeer waarschijnlijk was het een opzettelijke aanval op burgers met als doel president Milósevic verder onder druk te zetten bij de geheime onderhandelingen, die toen al waren begonnen.

De aanklacht berust op de oorlogswetten die in 1907 in Den Haag werden overeengekomen en die in 1977 in Genève in extra protocollen nog eens werden bekrachtigd. De Bondsrepubliek heeft deze protocollen ondertekend.

Aanvallen op burgerdoelen mogen niet worden uitgevoerd en aanvallen moeten onmiddellijk worden afgebroken als er burgerslachtoffers dreigen te vallen.

Volgens dit recht kunnen individuen geen schadevergoeding eisen van oorlogvoerende staten. Dit zou moeten worden geregeld tussen de regeringen van de betrokken landen. Van de huidige Servische regering is zo'n actie zeker niet te verwachten.

Het pas opgerichte strafhof, het International Criminal Court in Den Haag maakt individuele aanklachten tegen oorlogsmisdaden, begaan door personen of staten, echter wel mogelijk en de Bondsrepubliek is een voorstander van de oprichting en doelstellingen van dit ICC in Den Haag!

Buigen of breken

In Den Haag zelf gaat intussen het tribunaal verder. Dit ad hoc overwinnaarstribunaal moet de verliezers veroordelen, zodat de agressieve oorlog tegen Joegoslavië gerechtvaardigd lijkt.

Geen enkele oorlog is 'schoon'. Ook als de zaak, waarvoor men strijdt rechtvaardig is of zelfs verheven, gebeuren er altijd wel onverkwikkelijke zaken, ook in Joegoslavië, ook door Kroaten, Bosniërs, Serven en Albanezen.

De opzet en het doel van de oorlog van de NAVO was echter het vernietigen van de zelfstandige republiek Joegoslavië, waar vele etnische groepen samenleefden. Door de machinaties van de vertegenwoordigers van de belangen van het internationale kapitaal werden deze groepen tegen elkaar opgezet en uiteengedreven. Dit op zich is al een oorlogsmisdaad! De president van de republiek, die zich daartegen verzette, beging een halsmisdaad door tegen de belangen van de Amerikaanse, Duitse en Europese belangen in te gaan. Hiervoor moet hij hangen.

Niet uit naam van de gerechtigheid, maar om de oorlogsmisdaden van de NAVO te verdoezelen en als waarschuwing tegen alle andere volkeren, staten, regeringen en regeringsleiders die een zelfstandige koers willen varen!

"Als je niet buigt, breken we je", is de boodschap.

Bloedraad

In de zestiende eeuw verzetten de mensen zich tegen de 'bloedraad' van Alva. Nu moeten we ons verzetten tegen de bloedraad van de 21ste eeuw.

Het bestaan en de aanwezigheid van het tribunaal in Den Haag is een schandvlek voor de stad en voor ons land. Het is een bespotting van het begrip "gerechtigheid".

Den Haag: zetel van de internationale gerechtigheid?

Nee, niet zolang het tribunaal bestaat!

Wel: Den Haag de stad waar gerechtigheid geëist wordt! De demonstratie op 8 november is niet alleen een demonstratie voor Slobodan Milósevic, het isbovenal een demonstratie voor gerechtigheid en tegen de imperialistische vernietiging van zelfstandige staten!

Demonstratie

Demonstratie voor de vrijlating van Slobodan Milósevic en de sluiting van het 'tribunaal'. Ook zal het toenemende verzet tegen de marionettenregeringen in Servië, die slechts de belangen van buitenlandse bedrijven en van zichzelf dienen, aan de orde komen.

Op zaterdag 8 november, van 14.00 uur tot 17.00 uur, wordt er voor de tweede keer in Nederland gedemonstreerd tegen het NAVO-tribunaal. De demonstratie wordt georganiseerd door het Servisch Internationaal Comité en het Joegoslavische Comité voor de vrijheid van Slobodan Milósevic. De NCPN ondersteunt het initiatief. Er zullen delegaties uit tal van Europese landen komen. De afgelopen tijd trok het programma Tegenlicht van de VPRO de nodige aandacht, omdat het de wettelijkheid van het 'tribunaal' in twijfel trok. Heel wat Nederlanders zijn zich bewustgeworden van het feit dat in Nederland een justitieel wangedrocht is gehuisvest. De stad Den Haag wil internationaal meetellen door zich als Stad van Gerechtigheid te afficheren. Zolang het zogenaamde Joegoslavië-tribunaal in Den Haag is gevestigd, is er echter juist sprake van onrecht. Ex-president Milósevic geniet in Joegoslavië nog zeer veel steun. Zijn optreden tijdens het (politieke) schijnproces dwingt bewondering af. Nu wordt hem de tijd ontnomen om zich de komende tijd op een juiste manier te verdedigen. Ook dit onrecht moet worden bestreden. Zolang de ex-president niet is vrijgelaten, moet hij tenminste de mogelijkheid krijgen om zich te kunnen verdedigen. De NCPN roept iedereen op die zich wil verzetten tegen dit onrecht. Kom naar Den Haag!

De demonstratie begint om 14.00 uur op het Plein in Den Haag. De rol van Nederland, als gastland van het 'tribunaal' staat deze keer ook ter discussie. Er zal een petitie worden overhandigd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Van 15.00 tot 16.00 uur vindt een demonstratieve mars plaats naar de gevangenis in Scheveningen. Onderweg worden petities afgeleverd aan de ambassades van de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, China en Rusland.

Van 16.00 tot 17.00 uur wordt er voor de gevangenis gedemonstreerd.