Voor behoud ID-banen

Ynske Jansen, voorzitster van de steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid bepleit in de raadscommissie behoud van ID banen.
Foto: Tom Krop  

Van een correspondent

Op woensdag 19 november vergaderde de raadscommissie Werk en Inkomen over de ombouw van de ID-banen. Diverse sprekers van instellingen die mensen in een ID-baan in dienst hebben, gingen tijdens deze raadszitting in op de voorstellen van het college voor de ombouw van ID-banen. Voor een aantal instellingen, met name kleine, betekent dit dat de ID-baan waarschijnlijk komt te vervallen. Namens de steungroep ME en arbeidsongeschiktheid voerde Ynske Jansen (zie foto) het woord, om het behoud van de ID-baan te bepleiten.

Tijdens deze raadscommissie voerde Rob Heusdens namens de NCPN-afdeling het woord. Hij ging eerst in op de economische ontwikkeling en de verdere afbraakplannen van het kabinet, waardoor veel werkgelegenheid verloren gaat en allerlei sociale vangnetten en regelingen, zoals de WAO en de WW, steeds verder worden beperkt.

Dit betekent uiteraard dat een beroep doen op een voorziening als de bijstand in de komende jaren alleen maar zal toenemen. Tegelijkertijd betekent het dat het moeilijker wordt om uit de bijstand te komen. Ter illustratie: de gemeente Groningen kent op dit moment ongeveer 9.400 mensen in de bijstand. In totaal zijn er zo'n 13.500 werkzoekenden ingeschreven bij het CWI. Daartegenover staan slechts 4.500 vacatures. De ID-banen waren oorspronkelijk bedoeld als opstap naar volwaardig betaald werk. In de praktijk is daar weinig van terechtgekomen. De onderhandelingen van het college met de instellingen waar ID-ers werken heeft er in ieder geval voor gezorgd dat een aantal van deze banen nu omgezet zijn in reguliere aanstellingen. In ruil daarvoor krijgt deze instelling dan extra gesubsidieerde arbeidsplaatsen toegeschoven. De NCPN-afdeling heeft altijd bepleit dat zoveel mogelijk van dit soort gesubsidieerde plaatsen worden omgezet in reguliere arbeidsplaatsen. Niettemin vindt de NCPN dat ook instellingen die niet kunnen voorzien in doorstroming naar regulier werk, deze ID-banen moeten kunnen behouden.