Bushaltes Lemstervaart moeten blijven!

Arriva mag gemeente niet op kosten jagen!

Al maandenlang wordt er in de wijk Lemstervaart in Lemmer actie gevoerd tegen de voorgenomen opheffing van de bushaltes in deze buurt. De afdeling Lemsterland van de NCPN is van mening dat de acties door moeten gaan, ook als de vervoersonderneming haar plan toch door zou willen zetten. In een verklaring aan de bevolking schetst de NCPN-afdeling ook wat dan de gevolgen voor de gemeente zouden zijn en waar dan de verantwoordelijkheid gelegd moet worden.

De strijd om het behoud van de bushaltes in de Lemstervaart gaat zeker door. Het comité zal, ook als de busonderneming Arriva nu nog niet op andere gedachten gebracht zou kunnen worden, verdere acties voorbereiden. Zoveel is wel zeker!

Ook blijkt dat de discussie hierover in de provinciale staten van Fryslan nog doorgaat. Ook al is er een gedeputeerde die de zaak wilde kleineren door te beweren dat de te lopen afstand naar een halte Sluisweg of eventueel Houtmolen slechts 200 à 300 meter is. Maar dan hebben we het hier wel over mensen die het dichtstbij wonen. En niet over hen die 600 meter of meer naar de dichtstbijzijnde halte moeten lopen, en dan ook nog de hoogte op. Je zult maar moeilijk ter been zijn...

Toen destijds de aanleg van het busstation aan het Pasveer aan de orde was, is er niet of nauwelijks aandacht geschonken aan de vooral voor voetgangers onveilige situatie op de Zeedijk. Ook daar moeten mensen langs naar de interliner, ook in het donker. Als Arriva onverhoopt niet van plan zou veranderen, dan mogen de huidige situaties op de Sluisweg en Lemsterpad - zonder voet/fietspaden! - zeker niet geaccepteerd worden! Niet door het reizende publiek, niet door de buurtbewoners en vooral niet door de politiek!! Méér invalide mensen zullen in aanmerking komen voor een reisvergoeding in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Immers zij die moeilijk lopen, mensen met luchtwegaandoeningen en andere relevante kwalen, moeten wél de bushalte kunnen bereiken. Kunnen zij dat niet dan is voor hen openbaar vervoer onmogelijk. En dat is medebepalend voor het in aanmerking komen voor een gemeentelijke vervoerskostenbijdrage WVG. In het voorkomend geval - als Arriva de Lemstervaarthaltes tóch zou opdoeken - zal de NCPN-afdeling Lemsterland er zich sterk voor maken dat alle hierdoor veroorzaakte gemeentelijke kosten op Arriva verhaald zullen worden. De NCPN is van mening dat de Lemsterlandse bevolking, dus ook allen die niet in de Lemstervaart wonen, daar niet voor op hoeven te draaien door hogere lasten en/of bezuinigingen! Hier wordt gedacht aan:

NCPN-afdeling Lemsterland.
Polderdijk 36, Lemmer.