Nieuwe sportrubriek

 

Ja, Manifest heeft ook oog voor de sport. Natuurlijk hebben wij grote bezwaren tegen de commercialisering van de sport. Sport als winstobject leidt tot spelverruwing en doping, tot ontluistering van de sport. Daarom zijn wij voor amateursport... misschien soms wat kneuterig, maar toch. Goed we moeten ergens beginnen, na zoveel jaren zonder sportrubriek. Daarom deze foto met als onderschrift: "Schotland uit, het Nederlandse elftal heeft het weer ervaren, is altijd moeilijk". Heeft u ook korte verhalen of interessante afbeeldingen, stuur ze ons op.