NCPN-verklaring

Nederlandse bezettingstroepen weg uit Irak

Stop sociale afbraak

Voor behoud van lonen en uitkeringen

Geld voor vrede, niet voor oorlog

Troepen in Irak

Op de poster staat:
REDE, uitgesproken door
Fred Schoonenberg
(Voorzitter A.N.J.V.)
in de tweede kamer, naar aanleiding van het Wetsontwerp
"UITZENDING DIENSTPLICHTIGEN"
(18/19 Maart 1947)
Uitgave Algemeen Nederlands Jeugd Verbond
PRIJS 12 CENT

Weiger Militaire Dienst
Het leger kost miljoenen en
dat terwijl de derde wereld ligt
te kreperen.
het bestrijdt stakingen.
fabrieksbezettingen e.d. met
voordeel van het kapitalisme.
(Poster uit 1971)

Zoals veel andere organisaties is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa niet veel anders dan een instrument in handen van de rijke westerse landen waarmee zij hun wil aan de overige lidstaten opleggen. In 1999 gebruikten de VS de OVSE om de NAVO in te zetten voor een aanvalsoorlog tegen Joegoslavië. Met name de VS kweken zelf het terrorisme dat zij vervolgens gebruiken als argument om hardhandig tegen 'schurkenstaten' op te treden in de oorlog tegen het 'internationale terrorisme'. Na Joegoslavië kwamen Afghanistan en Irak aan de beurt, en het lijstje met zogenaamde schurkenstaten is nog lang niet afgewerkt.

Nu de economische macht van de VS afbrokkelt en de EU en China een steeds prominentere plaats in de wereldeconomie innemen, gebruiken de VS hun ongekende militaire macht om hun belangen in de wereld veilig te stellen. Met de verovering van Afghanistan kregen zij voet aan de grond in Centraal-Azië, en in Irak werd beslag gelegd op een groot gedeelte van de wereldolievoorraad. Deze controle over de olie kan vervolgens gebruikt worden om rivaliserende machten de voet dwars te zetten.

Nu grote delen van het bedrijfsleven in de VS in de problemen verkeren, opent het regime van Bush de aanval op Irak en op de eigen bevolking. Niet minder dan 87 miljard dollar wordt er in Irak geïnvesteerd voor de zogeheten wederopbouw, waar met name het Amerikaanse bedrijfsleven van profiteert. Wapenfabrikanten doen eveneens goede zaken. Het regime werkt aan de ontwikkeling van 'kleine' nucleaire wapens, een nieuwe generatie clusterbommen die volgens de conventie van Genève verboden zijn, en aan een nieuwe MOAB (Mother Of All Bombs) waarvan de stofwolken na de ontploffing tot 40 kilometer ver te zien zijn.

De wereld staat aan de vooravond van een enorme vernietigingsslag. De Patriot Act maakt de invoering van de dictatuur in de VS mogelijk en maakt de eigen bevolking vrijwel rechteloos. De economische crisis maakt de harde onderdrukking nodig om elk protest in de kiem te smoren. Terwijl de eigen soldaten oprukken vallen overal om hen heen de bommen met verarmd uranium. De eigen bevolking wordt opgeofferd voor de belangen van de grootindustrie. De bezetting van Irak wordt verkocht als bevrijding en de installatie van een bevriende regering heet democratie.

Gelet op de grote belangen van Nederlandse multinationals in de VS kan het niet verbazen dat de Nederlandse regering het beleid van het Witte Huis ondersteunt. Nederlandse militairen zijn in Irak gelegerd en dreigen het slachtoffer te worden van het verzet tegen de bezetting. Ook in het zuiden van Irak is het stof verontreinigd met verarmd uranium. Bij onmenselijke temperaturen en onder levensbedreigende omstandigheden moeten de militairen het opkomende verzet bestrijden. Ook deze mensen worden opgeofferd om de Nederlandse kapitaalbelangen in de VS te behartigen.

Verarmd uranium maakt mensen ziek. Het aantal zelfdodingen onder uitgezonden militairen ligt 60 procent hoger dan onder de burgerbevolking. Veel militairen hebben na hun terugkeer last van psychische problemen zoals depressiviteit, plotselinge agressie, gewelddadigheid of oorlogstrauma zodat hun gehele verdere leven verziekt is. Vaak worden zij niet eens als oorlogsslachtoffer erkend en blijft professionele hulp achterwege. Het kapitaalbelang staat voorop en kapitaal kent geen menselijkheid.

Door de teruglopende wereldeconomie lopen de spanningen in de wereld op. Een handelsoorlog tussen de VS, de EU en/of China dreigt. De escalatie leidt onherroepelijk tot wereldoorlog. In eigen land worden er miljarden uitgegeven aan de JSF en aan de stationering van militairen in Irak terwijl de sociale voorzieningen, het onderwijs en de zorg worden afgebroken. Toepassing van geweld voor het kapitaalbelang gaat dus voor, dwars tegen het menselijke belang in.

Via zogenaamde antiterrorismewetgeving worden de burgerrechten afgebroken. Preventief fouilleren, camerabewaking en de identificatieplicht zijn maatregelen die in eerste instantie tegen de eigen bevolking zijn gericht. Op alle mogelijke gebieden is de afbraak in volle gang en worden er maatregelen voorbereid om elk verzet hiertegen in de kiem te smoren. Het kapitalisme verkeert in ernstige crisis en maakt de eigen bevolking tot slachtoffer. Verzet hiertegen is noodzakelijk, kom op voor uw eigen belang!

Stop de sociale afbraak

voor behoud van lonen en uitkeringen

Nederlandse militairen weg uit Irak!

Sluit u aan bij de strijd tegen het imperialisme!