CPRF en de verkiezingen

Van de redactie buitenland

De Communistische Partij van de Russische Federatien doet op 7 december mee aan de verkiezingen. Hieronder een klein gedeelte uit hun verkiezingsprogramma.

Met behulp van verraad, omkoperij en bedrog is er een gewetenloze oligarchie aan de macht gekomen in dit land. Er is een regime tegen de bevolking ingesteld, waarvan de ideologie bestaat uit hypocrisie, leugens, minachting voor de werkende klasse en Russofobie. Elk jaar verliest het land een miljoen inwoners, en 25 miljard dollar van de rijkdom van de bevolking wordt jaarlijks naar het buitenland doorgesluisd. Onze grenzen zijn omsingeld door militaire bases van de VS en de NAVO. De leiders van de "nieuwe wereldorde" verklaren openlijk dat er niet meer dan 50 miljoen mensen mogen overblijven in Rusland. Dat zou genoeg moeten zijn voor de ontginning van het gas, de olie, het goud en de diamanten, en om tegemoet te komen aan de wensen van de oligarchen. Voor de overige 100 miljoen inwoners is er geen ruimte in dit land.

Vandaar dat de eerste levensbehoeften, nodig voor de bevolking om te kunnen overleven: brood, medicijnen, onderdak, elektriciteit en verwarming in de huizen, elke dag duurder worden. Is dit het "beschaafde marktprincipe" dat ons beloofd werd door de voorstanders van de perestroika en de hervormingen? Dit is een rommelmarkt van dieven, dit is de macht van de ijzeren vuist en van de vette portemonnee. Het is een eerloze openbare ruzie waarbij van alles en nog wat in de verkoop wordt gegooid. Rusland's vijanden hebben zich echter niet alleen aan de materiële rijkdom vergrepen, ze proberen onze geest en ons geloof te breken en onze cultuur te vernietigen. Ze willen ons in zwijgende en rechteloze slaven veranderen. Niet alleen de economie is verworden tot een rommelmarkt en een enorme chaos, maar ook de staat en de ziel van de bevolking. Deze rommelmarkt waarop alles in de wereld uitgedrukt wordt in geld en waar levens inwisselbaar zijn voor dubbeltjes en kwartjes, is compleet vreemd aan Rusland.

Geconfronteerd met de dreiging van een totale kolonisatie en de ondergang van het land hebben wij, arbeiders en boeren, ingenieurs en wetenschappers, leraren en artsen, ondernemers en managers, kunstenaars en studenten, mensen met verschillende ideeën en geloofsopvattingen en vertegenwoordigers van verschillende partijen en bewegingen ons verenigd om samen het Volksblok van de CPRF te vormen.

Het strategische doel van ons blok is om een meerderheid van de zetels te behalen in de nationale Doema en om de presidentsverkiezingen te winnen. Omwille van wat ons bindt, verenigen we ons onder de vlag van de CPRF, omdat we ervan overtuigd zijn dat het patriottisme van de bevolking tegenwoordig niet los te zien is van de doelen en de idealen van de communisten, van de strijd voor het socialisme, voor het herstel van de macht van de Sovjets, en voor de heropleving van de eenheidsstaat.

Waarom heeft Rusland het socialisme nodig?

Opdat ieder van ons in een rechtvaardige maatschappij zal leven. Om de erfenis die het volk dankzij zijn eeuwenlange inspanningen tot stand heeft gebracht terug te brengen naar het volk; om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de natie te herstellen; om geen angst te hebben voor de dag van morgen; omwille van gratis onderwijs en gezondheidszorg; om kinderen een jeugd te garanderen; om veteranen een rustige oude dag te bezorgen enom banen met een eerlijk salaris voor alle werkende mensen te creëren.

Waarom heeft Rusland de macht van de Sovjets nodig?

Omdat de rechten van het volk beschermd moeten worden, zodat de arbeiders zelf hun land kunnen controleren en besturen. Om voor eens en altijd een einde te maken aan de willekeur van de bureaucraten, de plunderingen door de speculanten en de macht van de schurken. Opdat de politieke sjacheraars de hoofden van de mensen niet onbeschaamd op hol brengen met hun kletspraatjes en holle frazen. Om te voorkomen dat de poriën van onze samenleving verstopt raken met immoraliteit, losbandigheid en vulgariteit.

Waarom heeft Rusland de eenheid nodig?

Om Ruslands sterke macht te doen herleven, zodat we allemaal in een gerespecteerd land kunnen wonen. Om het verdeelde Russische volk te herenigen. Om een eind te kunnen maken aan het slachthuis in Tsjetsjenië en andere brandhaarden. Om onze grenzen en onze belangen in de wereld te kunnen verdedigen. Om de hevige aanvallen van de "nieuwe wereldorde" af te slaan.

Om niet het droevig lot te moeten delen van Servië en Irak. Dat is het strijddoel van de CPRF, de partij van de toekomst. De partij wacht de toekomst niet lijdzaam af, maar spreekt zich uit tegen de wetteloosheid en de willekeur van dit moment. Ze werkt aan veranderingen in het heden die de basis zullen vormen voor een rechtvaardige toekomst. Ze beschikt over een vastomlijnd, diepgravend actieplan en over een team dat in staat is dit ten uitvoer te brengen. De partij staat midden in de massa's, ze ontleent haar kracht aan de bevolking en brengt de wens van de bevolking tot uiting.

De CPRF is de ware partij.

Landgenoten!

We hebben ons lang genoeg laten leiden door de wijsheid van anderen. Rusland heeft altijd zijn eigen weg gekozen. Het leven en zijn eeuwenoude tradities toonden ons die weg. Nu zegt het leven ons dat er maar één weg is die voorwaarts leidt, de weg naar het herstel van de macht van de Sovjets. De weg naar het herstel van de eenheidsstaat.

Het is tijd om onze hersenen te gebruiken!

Het is tijd voor het volk om de macht in handen te nemen!

Stem op het Volksblok van de CPRF, op de ware partij!

Voor de macht van de werkende klasse!

Voor de patriotten!

Voor het moederland en voor de wil van het volk!

Voor de toekomst van Rusland!