In twee uur bij het doel

Record aan bewapening: Bush tekent voor 401 miljard dollar

 

Door Rainer Rupp

"Vandaag geven we een niet mis te verstane boodschap af", verklaarde president Bush bij de ondertekening van 'de militaire begroting voor 2004'. Waarachtig, met een bewapeningsbegroting van een recordhoogte van 401 miljard dollar kan de boodschap over het Amerikaanse militarisme niet eenduidiger zijn.

Ter vergelijking: voor het lopende fiscale jaar 2002-2003 waren de door het Congres geautoriseerde bewapeningsuitgaven op 359 miljard dollar gesteld. Vanwege de oorlog in Irak steeg het bedrag door een noodzakelijke aanvullende begroting tot 396 miljard dollar.

Voor 2004 is dus nog meer geld nodig om het hoofd te bieden aan de afbrokkelende moraal van de strijdkrachten van de VS. Daarom kondigde Bush naast de 4,15 procent verhoging van de soldij ook andere toelagen aan voor de 'arbeid' van de soldaten. Zij moeten "de kracht van het terrorisme" overwinnen, aldus Bush. Een "grote en historische" opdracht van de militairen van de VS, maar niet de enige: om de volledige dominantie van de VS te behouden voorziet het budget van 2004 alleen al in 9,1 miljard dollar voor de ontwikkeling van de strategische afweerraketten. Ook worden er volgend jaar grote sommen geld gestoken in de onderzoekskosten voor een supersnelle bommenwerper, die bijna net zo snel opstijgt als een raket om binnen twee uur op elke plek van de wereld diverse doelen met precisiebommen te kunnen aanvallen.

Deze nieuwe opgaven gaan samen met een flexibele militaire strategie van de VS. Voor de controle over de wereld willen de VS op den duur steeds minder afhankelijk zijn van de grote maar kwetsbare militaire bases in verre landen. Daarvoor in de plaats mikken ze, met gebruikmaking van hun hightechnologie, op supersnelle vliegtuigen vanaf bases in de VS alsmede vanaf maritieme gevechtsbodems. Daarmee zouden ze op elk gewenst moment militaire interventies kunnen plegen op duizenden kilometers afstand. Eerste elementen van deze nieuwe strategie dienen, althans naar de wil van het Pentagon, volgend jaar al te worden toegepast in Korea. Het Pentagon wil zo snel mogelijk de 37.000 VS-troepen reduceren die aan de Zuid-Koreaanse zijde langs de grens met Noord-Korea zijn geconcentreerd. Doel is de kwetsbaarheid van de VS te verminderen, uitgaande van de idee dat Noord-Korea atoomwapens bezit. Volgens de Washington Times zijn er nu al voorbereidingen in gang gezet voor de verplaatsing van de 17.000 man sterke tweede infanterie- divisie naar Irak en Afghanistan. De soldaten van de VS moeten daar harder optreden tegen de krijgsheren die opium kweken, waardoor de situatie er nog explosiever zou kunnen worden. Zo moet ook het hoofdkwartier van de VS in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, dat 7.000 man sterk is, voor het einde van het jaar helemaal uit het land weggehaald zijn. De trapsgewijze afbouw van de landstrijdkrachten van de VS in Zuid-Korea wordt echter gecompenseerd door een evenredige opwaardering van de marine van de VS, zodat het vermogen om de eigen belangen van de VS in Azië door te zetten niet zal wankelen.

Vertaling Yosé Höhne-Sparborth.