Hier zijn recente artikelen over het schijnproces beschikbaar.

Big Boss Bush censureert wat NAVO-opperbevelhebber keft

Oorlogsmisdadiger Wesley Clark getuigt

 

 

Door Cas Hilvers

De al in 2001 in Belgrado voor oorlogsmisdaden veroordeelde, mogelijke presidentskandidaat voor de democratische partij in de VS, Wesley Clark, zal op 15 en 16 december getuigen voor het zogenaamde Joegoslavië-tribunaal.

Natuurlijk niet in een proces tegen de oorlogsmisdaden begaan door de NAVO- troepen in de vuile oorlog van 1999, maar hij komt naar Den Haag om hier zijn steentje bij te dragen om de werkelijke oorlogsmisdaden juist te verhullen. Het 'tribunaal' is geen hof waar recht wordt gesproken, maar een plaats waar het imperialistische recht van de sterkste tot volkenrecht moet worden verheven. Dit tribunaal dient, op dezelfde manier als de leugens over de massavernietigingswapens van Irak, de doeleinden van de VS.

Censuur

Clark zou natuurlijk wel eens iets verkeerds kunnen zeggen of zich iets laten ontvallen wat geheim moet blijven. Daarom vindt zijn getuigenis achter gesloten deuren plaats en wordt het verslag ervan eerst door de Amerikaanse regering bekeken om eventuele belastende passages eruit te schrappen. Pas na twee dagen wordt het - gecensureerde - verslag vrijgegeven. Hoewel Clark komt getuigen als (ex)opperbevelhebber van de NAVO, waar zo'n 20 westerse landen deel van uitmaken, blijkt eens te meer wie de echte baas binnen deze organisatie is. De rechters hebben dan weer de taak om Milosevic te stoppen als deze de eventueel verwijderde uitspraken van Wesley Clark zou willen gebruiken. Zoals zij hem voortdurend de mond snoeren als hij valse getuigenverklaringen en getuigen probeert te ontmaskeren.

Volkenrecht

Nog ernstiger dan dat gegeven is de verdere aantasting van de internationale rechtsorde die hier plaatsvindt, terwijl het tribunaal zelf al een aantasting is van het Volkenrecht. De VS hebben wel steeds de mond vol van 'democratie', 'mensenrechten' en 'mislukte staten', er is echter niet veel studie voor nodig om in te zien dat de uitvoerende macht van hét centrum van het kwaad, van het terrorisme en van onrecht op aarde, zich in Washington bevindt. Al aan het begin van het proces tegen Mi losevic werd in The Guardian geschreven dat het internationale systeem van soevereine staten veranderd wordt in een systeem, waarin sommige landen zich meer rechten toe-eigenen.

Protesteer!

Protesteer tegen de dictatuur van het imperialisme.

Protesteer tegen de aanvallen op het internationaal recht.

Protesteer tegen de pogingen het Joegoslavische volk te straffen voor het verzet tegen het neokolonialisme.

Protesteer tegen de werkelijke oorlogsmisdadigers.

De procesdagen van het tribunaal beginnen gewoonlijk om 9.00 uur. Het is de bedoeling dat er vanaf 8.00 uur een demonstratie bij het gebouw van het tribunaal wordt gehouden gevolgd door een persconferentie waar één van de juridische adviseurs van Milosevic, Tiphaine Dickson uit Canada de pers te woord zal staan.

Het tribunaal is gevestigd tegenover het Congres Centrum in Den Haag.

Kom maandag 15 december naar Den Haag en protesteer mee.