Amsterdamse huurders in beweging


 

Familie Nagtegaal

Terwijl Balkenende, Zalm en de Graaf c.s. pogen het besteedbaar inkomen van de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk stevig naar beneden te drukken, geven de huizenmelkers en hun handlangers in de regering geen krimp. Als minister Dekker haar zin krijgt - en voor zover wij dat kunnen beoordelen is er niemand in het kabinet die daar tegen is - zullen de huren van de woningen in Amsterdam en trouwens in heel Nederland, de komende jaren de pan uitrijzen.

Dit terwijl het huizenmelkersdom en zijn politieke handlangers al jarenlang bezig zijn alle wettige en andere trucs te gebruiken om zoveel mogelijk oorspronkelijk sociale, betaalbare woningen te verkopen, daarbij de 'stadsvernieuwing' misbruikend om hele wijken te slopen om woningen te bouwen voor de 'betere standen'.

Ook zonder dit streven van de Wassenaarse villabewoners zijn volgens het zojuist uitgekomen jaarverslag van de Amsterdamse Huurteams de gemiddelde huren van vrijgekomen oorspronkelijk sociale woningen in korte tijd met gemiddeld 41 procent gestegen. Het totale resultaat van dit beleid krijgt steeds meer het karakter van een sociale ramp. Vooral de verkoop van sociale huurwoningen in z.g. aantrekkelijke wijken heeft in veel buurten geleid tot een toename van sociale onveiligheid. Veel bewoners in die buurten hebben de indruk dat woningcorporaties en particuliere woningbezitters in Amsterdam en in heel Nederland het weinig interesseert wie die kopers zijn.

In ieder geval leidt het verschil tussen de belangen van huurders en kopers niet alleen juridisch maar ook emotioneel tot toenemende tegenstellingen in die buurten. Veel huurders die al jaren in een bepaalde buurt wonen voelen de verkoop van sociale huurwoningen alsmede de voortdurende vaak rigoureuze stijgingen van woonlasten in het algemeen als een toenemende bedreiging en een aantasting van het sociale woonklimaat.

Verzet

Gelukkig begint dit beleid in toenemende mate op breed verzet te stuiten. In Amsterdam heeft een zestal huurdersverenigingen de bevolking opgeroepen om te protesteren tegen de plannen van Dekker c.s. bij diƩ politieke instanties die dit asociale beleid ondersteunen. Wij roepen van harte op deze actie te ondersteunen door de protestbon van de actiekrant in te vullen en te verzenden, of op andere wijze te protesteren.

Want het is hoog tijd dat de dames en heren in Wassenaar en Den Haag - die proberen de crisis van het kapitalisme op te lossen door de brandkasten van de ondernemers, beurs- en woningspeculanten te vullen ten koste van de sociale zekerheid van miljoenen minder bedeelde Nederlanders - dienen te weten dat ze slechts een kleine minderheid van de bevolking vertegenwoordigen.

Wat wil minister Dekker?

 • Vanaf 2006 einde huurprijsbescherming voor een groot aantal woningen.
 • Zittende huurders mogen in vier jaar wennen aan de hoge huren,

daarna markthuren, en verhuizen voor wie dat niet kan betalen.

 • In 2006 vervangen van een deel van het puntenstelsel door de WOZ-waarde.
 • Na 2008 vervangen van het hele puntenstelsel door de WOZ-waarde.
 • Vanaf 2008 huurverhogingen rond de 5 procent voor alle huurders.
 • Korting op de huursubsidie van 12 euro per maand in 2005 tot 18 euro per maand in 2007.
 • Verhuurders betalen mee aan huursubsidie (en verhalen dat op hun huurders).
 • Sloop van 95.000 goedkope huurwoningen.
 • Afspraken over de bouw van nieuwe woningen.

Wat is er mis met de plannen?

 • Huur hoort gekoppeld te zijn aan kwaliteit, niet aan de gekte van de markt.
 • WOZ zegt niets over kwaliteit en is niet geschikt voor huurwoningen.
 • Huurverhoging boven inflatie is niet nodig.
 • De woningcorporaties zijn meer dan rijk genoeg.
 • Veel mensen moeten straks gedwongen verhuizen: dat past niet in een beschaafd land.
 • Alleen de dreiging al veroorzaakt onrust en gevoelens van onveiligheid.
 • Het is in strijd met de rechtszekerheid.
 • Er zijn amper woningen om naartoe te verhuizen.
 • Het is onzin regels te verruimen voordat er voldoende aanbod is.
 • Centrum en omliggende wijken worden onbereikbaar voor lagere inkomens.
 • Snijden in huursubsidie dupeert juist de laagste inkomens.
 • Goedkope woningen slopen is onzin als ze nog in goede staat verkeren.

"Onzinnig, asociaal en contraproductief. Zo bestempelen deskundigen de forse huurverhoging die minister Dekker van VROM wil doorvoeren." De Volkskrant, zaterdag 16 oktober 2004.