Klassiek en actueel

"In Londen is onlangs het 'Vijfde Internationale Congres voor de Strijd tegen de Meisjeshandel' afgesloten. Hertoginnen, gravinnen, bisschoppen, pastoors, rabbijnen, politieambtenaren en burgerlijke filantropen van allerlei slag waren weer ruim vertegenwoordigd. Wat waren er niet een ceremoniële diners en sjieke officiële ontvangsten! En wat waren er ook een plechtige redevoeringen over de schadelijkheid en de schande van de prostitutie! Maar welke bestrijdingsmiddelen eisten de sjieke burgerlijke afgevaardigden op het congres eigenlijk? Voornamelijk twee middelen: het geloof en de politie. Zogezegd het meest juiste en betrouwbare middel tegen de prostitutie. Naar de Londense correspondent van de 'Volkszeitung' uit Leipzig mededeelt was er een Engelse afgevaardigde, die zich erop beroemde dat hij in het parlement lijfstraffen had bepleit wegens koppelarij. Zo ziet hij er dus uit, de moderne, 'beschaafde' held in de strijd tegen de prostitutie. Er was een dame uit Canada die in verrukking raakte over de politie en het politietoezicht op de 'gevallen' vrouwen, terwijl zij op het stuk van een loonsverhoging opmerkte dat arbeidsters geen betere betaling verdienden. Een Duitse pastoor fulmineerde tegen het huidige materialisme, dat zich steeds verder onder het volk zou verspreiden en zou bijdragen tot de verbreiding van de vrije liefde. Toen de Oostenrijkse afgevaardigde Gärtner een poging in het werk stelde om het vraagstuk van de sociale oorzaken van de prostitutie aan de orde te stellen, het vraagstuk van de nood en de armoede in de arbeidersgezinnen, van de uitbuiting van de kinderarbeid, van de onverdraaglijke woonomstandigheden enz. - toen legden de sprekers hem het zwijgen op met vijandige uitroepen! (...)"

Uit de 'Rabotsjaja Prawda' nr. 1 van 13 juli, 1913.