De mensenrechtenreputatie van de Verenigde Staten in 2003

Informatie van de Staatsraad van de Volksrepubliek China, 1 maart 2004


Buitenlands beleid van de VS van kwaad tot erger. De VS bedoelen met democratie brengen het onderwerpen van volkeren om hun belangen te dienen.  


 

Op 25 februari bracht het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken het Verslag inzake de Mensenrechten over 2003 uit (voortaan 'het verslag'). Net zoals in voorgaande jaren stelt de VS zich op als dé bewaker van de mensenrechten wereldwijd waarbij de mensenrechtensituatie in meer dan 190 landen over de hele wereld, waaronder China, verkeerd weergegeven en bekritiseerd wordt. En zoals gewoonlijk verzuimden de Verenigde Staten in het verslag openheid van zaken te geven over hun eigen aloude nalatigheden en problemen omtrent de mensenrechten. (deel 1)

Vandaar dat wij zoals voorheen de Verenigde Staten moeten helpen om hun reputatie op het gebied van de mensenrechten eer aan te doen.

1. Over het leven, de vrijheid en de persoonlijke veiligheid

Sinds lang al wordt de Amerikaanse samenleving gekenmerkt door geweld en misdaad waarbij de mensenrechten door het justitiële apparaat ernstig overtreden worden, waarbij zwaar tekortgeschoten wordt in het garanderen van de levens, de vrijheid en de persoonlijke veiligheid van de burgers.

De VS is een land dat geteisterd wordt door geweld en misdaad. Volgens statistieken die in juni 2003 bekendgemaakt werden door de FBI, werden er in 2002 11,9 miljoen misdrijven geregistreerd waaronder: moorden, verkrachtingen, overvallen en diefstal. Van deze gevallen werden er 19.940 geregistreerd in Detroit, waar op elke 100.000 inwoners 2.073 mensen zich schuldig maakten aan een misdrijf. In Baltimore begingen 2.055 mensen van elke 100.000 misdaden. In het jaar 2002 bleek het aantal moorden en verkrachtingen in vergelijking met het voorgaande jaar gestegen te zijn met respectievelijk 0,8 en 4 procent.

Op 15 september gaf de Surgeon General (de hoogste ambtelijke toezichthouder op de gezondheidszorg) Richard Carmona tijdens een bijeenkomst toe, dat de Verenigde Staten altijd op nummer één gestaan hebben als het ging om het aantal gevallen van moord. In augustus 2003 bevestigde het Amerikaanse ministerie van Justitie dat er in 2000 15.586 moorden hadden plaatsgevonden in de VS. In 2001 waren dat er 15.980 en in 2002 16.110, waardoor er jaar na jaar een stijging valt waar te nemen (zie USA Today van 25 augustus 2003).

In een rapport dat de FBI in december 2003 publiceerde werd gemeld dat het algemene misdaadcijfer in de VS ietwat gedaald was, terwijl het aantal mensen dat een moord beging in de eerste helft van 2003 landelijk met 1,1 procent steeg.

In de periode januari tot augustus van 2003 werden er in Washington D.C. 166 moorden geregistreerd, een stijging met 5,1 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. In Chicago, dat bekendstaat als de 'moordhoofdstad' van de VS, vonden er in 2002 648 moorden plaats, tegen 599 in 2003, wat betekent dat van elke 100.000 inwoners er 22,2 mensen slachtoffer worden. In New York liep het aantal vermoorde mensen in 2003 op tot 596 (persbericht van AP in Chicago van 1 januari 2004). In Californië steeg het aantal gevallen van moord in 2002 met 11 procent. Het Instituut voor Justitiebeleid concludeerde dat het bestaande justitiële systeem niet kon instaan voor de veiligheid en de gezondheid van de Amerikaanse burgers.

De Verenigde Staten hebben de eerste plaats bereikt als het gaat om het privé-bezit van vuurwapens, wat geleid heeft tot een drastische stijging van het aantal aan vuurwapens gerelateerde misdrijven. Volgens een onderzoek naar slachtoffers van misdrijven in 2002 speelden vuurwapens bij 350.000 gevallen een rol, en in 2001 werd 63 procent van de 15.980 moorden in 2001 gepleegd met een vuurwapen. Op 27 augustus 2003 nam een werkloze man een geweer mee naar een handel in auto-onderdelen, alwaar hij zeven van zijn vroegere collega's doodschoot. Statistieken van het National Centre for Health Statistics toonden aan dat 56,5 procent van de Amerikanen die in 2000 zelfmoord pleegden, oftewel 16.586 mensen, dit deden met een vuurwapen (zie Gun Violence, Related Facts: www.jointogether.org).

Het onzorgvuldig omgaan met vuurwapens leidde tot het herhaaldelijk voorkomen van jeugdcriminaliteit waarbij wapens een rol speelden. In augustus 2003 werden er op Amerikaanse openbare scholen minstens 18 mensen doodgeschoten en raakten 50 anderen gewond. Volgens cijfers van het federale Center for Disease Control and Prevention werden er in meer dan 50 procent van de gevallen van moord met vuurwapens, die zich afspeelden op campusterreinen, wapens gebruikt die in het bezit waren van familie of vrienden. Terwijl meer dan 80 procent van de vuurwapens die door studenten bij zelfmoord gebruikt werden afkomstig waren van familie of vrienden (Most Guns Used in School Shootings from Family, Friends, www.jointogether.org).

De levens en de veiligheid van de bevolking worden in gevaar gebracht door maatschappelijke bedreigingen die niet in toom gehouden kunnen worden en door het wijdverbreide drugsgebruik. Volgens een onderzoek van het landelijke Youth Gang Center was er in de VS in 2002 sprake van 21.500 criminele jeugdbendes met samen 731.000 leden. In april 2003 werd in New York een onschuldige vrouw doodgeschoten tijdens een schietpartij tussen rivaliserende bendes. Als gevolg van het veelvuldige geweld van de bendes was de politie in de zomer van dat jaar genoodzaakt in de hele stad de noodtoestand uit te roepen (zie USA Today van 16 december 2003).

Het aantal misdrijven waarbij verdovende middelen een rol spelen stijgt, er worden meer bendes bij betrokken en het geweld neemt hand over hand toe. De grensoverschrijdende smokkel wordt intensiever en er is sprake van samenwerking met terroristische groeperingen. Het aantal misdrijven dat teweeggebracht wordt door drugsmisbruik neemt jaar na jaar toe. Cijfers hierover, die bekendgemaakt zijn door het ministerie van Justitie, tonen aan dat de helft van de gedetineerden in de federale gevangenissen iets van doen had met misdrijven waarbij verdovende middelen een rol speelden (zie Washington Post van 28 juli 2003).

Uit een onderzoek, dat openbaar gemaakt werd door burgemeester Anthony Williams van Washington D.C., gebruiken 60.000 mensen van de uit 600.000 inwoners bestaande bevolking van die stad drugs, of ze bezondigen zich aan excessief drankgebruik, wat leidt tot een jaarlijks economisch verlies van 1,2 miljard dollar. De helft van de mensen die wegens geweldpleging in Washington gearresteerd was bleek onder invloed van drugs (zie Washington Post, 2 december 2003).

De laatste jaren is het aantal AIDS-gevallen gestegen, mede vanwege het wijdverbreide drugsmisbruik. Cijfers van het Center for Disease Control and Prevention geven aan dat het aantal mensen bij wie AIDS geconstateerd werd in de VS in 2000 steeg met 2,2 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, tot een totaal van 42.136 (zie Washington Post, 28 juli 2003).

Het schenden van de wettelijke rechten vormt een kwaadaardige en hardnekkige kwaal van de Amerikaanse samenleving. Lukrake aanvallen van de politie leidden tot het herhaaldelijk plaatsvinden van tragedies waarbij veelslachtoffers te betreuren vielen. In januari 2003 veroorzaakte de politie van New York verschillende keren moedwillig schietpartijen terwijl ze verdachten achtervolgde. In de eerste vijf dagen van dat jaar werden er in deze stad vier mensen door de politie gedood. In december 2003 werd een zwarte man, Nathaniel Jones, in Cincinatti doodgeslagen door zes agenten, wat leidde tot groot landelijk protest tegen het politiegeweld.

Zoals bleek uit de berichtgeving van AP leidde een nietszeggend conflict op een parkeerplaats tussen een vrouw uit Detroit en de plaatselijke politie ertoe dat een van haar vingers afgesneden werd en een andere vinger verwond raakte. (wordt vervolgd)

People's Daily Online, vertaling Frans Willems.