Ivashov en Ryzhkov verschijnen als getuigen à décharge

Belangrijke voormalige Russische functionarissen getuigen voor Milosevic

Redactie buitenland

Milosevic heeft te kennen gegeven dat hij een verlenging zal eisen van de periode die hij heeft gekregen ter voorbereiding op zijn verdediging. Hij heeft ook verzocht om zowel voormalige als huidige westerse leiders voor het proces te dagvaarden en te verhoren.

Vorige week zei rechter Patrick Robinson in Den Haag dat Milosevic zijn verdediging in 150 werkdagen moet afronden. Iedere niet vooraf aangegeven onderbreking, die los staat van zijn ziekte, zal daarbij worden meegerekend. Milosevic heeft te kennen gegeven dat hij een verlenging zal eisen van de periode die hij heeft gekregen ter voorbereiding op zijn verdediging. Hij heeft ook verzocht om zowel voormalige als huidige westerse leiders, te weten: Bill Clinton, Tony Blair, Madeleine Albright, Wesley Clark, Gerhard Schröder en Rudolf Scharping, voor het proces te dagvaarden en te verhoren.

Leonid Ivashov en Nikolai Ryzhkov vliegen op vrijdag 19 november naar Den Haag als getuigen voor de verdediging van Slobodan Milosevic, bij het proces tegen de voormalige president van Joegoslavië. (inmiddels al plaatsgevonden, nvdr). Dit verklaarde Leonid Ivashov, vice-voorzitter van de Academie voor Geopolitieke Problemen, aan RIA Novosti (Russisch Informatie Agentschap).

"Nikolai Ryzhkov en ikzelf vliegen op vrijdag naar Den Haag om een getuigenis af te leggen. De huidige directeur van de Russische Kamer van Koophandel en Industrie, Yevgeny Primakov, zal eind van de maand ook naar Den Haag komen", zei Ivashov.

Hij gaf aan dat het doel van zijn optreden bij het proces is om objectief bewijsmateriaal te leveren over de gebeurtenissen die plaatsvonden binnen de Federale Republiek van Joegoslavië en in de omgeving van de Republiek.

Ivashov verklaarde zijn wens om het hof toe te spreken vanuit het gegeven dat "aan de andere kant hooggeplaatste NAVO-afgevaardigden verklaringen afleggen, om zo zichzelf van alle blaam te zuiveren en de agressie te rechtvaardigen. Zij demoniseren Milosevic, de Serviërs en de politieke leiders van Joegoslavië."

Volgens Ivashov zullen de Russische vertegenwoordigers op zaterdag en zondag verschijnen in de rechtszaal van het Internationaal Joegoslavië Tribunaal.

Deze week hervatten de getuigen ter verdediging van de voormalige Joegoslavische president hun getuigenverklaringen. De eerste die in de getuigenbank plaatsnam was Mihail Markovic, die beschouwd werd als de ideoloog van de Socialistische Partij van Servië, waarvan Milosevic nog steeds de voorzitter is.

Ivashov nam deel aan de pogingen om de Kosovo-crisis op te lossen als afgevaardigde van het Russische ministerie van Defensie. Ryzhkov leidde de commissie van de Staats Doema (lagerhuis van het Russische parlement) die was georganiseerd voor het geven van steun aan Joegoslavië. Ivashov bezocht Joegoslavië regelmatig en had daarbij ontmoetingen met de leiders van het land. Toen Yevgeny Primakov, als minister-president van Rusland, in maart1999 boven de Atlantische Oceaan vloog op weg naar de Verenigde Staten, liet hij zijn vliegtuig rechtsomkeert maken uit protest tegen de beslissing van de VS om Joegoslavië te bombarderen.

Volledig tegen de wil van Milosevic, die zijn eigen verdediging voerde, probeerde het Tribunaal hem in september van dit jaar op te zadelen met een westerse advocaat, die ook belast werd met het bepalen van getuigen à décharge, de aard van de bewijslast en hoe deze geïnterpreteerd moet worden. Het gevolg was dat steeds meer getuigen weigerden om een verklaring af te leggen.

Ook Russische getuigen voor Milosevic weigerden om naar Den Haag te komen, omdat "het verschijnen als getuige à décharge onder zulke omstandigheden tegen Milosevic gebruikt kon worden en de objectiviteit en een rechtvaardige uitspraak niet zouden bevorderen", verklaarde de Russische generaal.

Doordat het hof Milosevic toestemming gaf om weer zijn eigen verdediging te voeren (onder zeer betwistbare condities, waardoor de voortgang nog steeds onzeker blijft, nvdr) werd het mogelijk het proces te hervatten.

Noot:
Yevgeny Primakov was de Russische minister-president ten tijde van de oorlog tegen Joegoslavië in 1999. Generaal Leonid Ivashov is de voormalige secretaris van de 'Raad van ministers van Defensie van de Gemenebest van Onafhankelijke Staten' en voormalig hoofd van de afdeling 'Internationale Militaire Samenwerking' van het Russische ministerie van Defensie. Nikolai Ryzhkov is voormalig eerste vice-voorzitter van het Russische Congres van Afgevaardigden, voorzitter van de Centrale Commissie van de Verkiezingen, minister-president en voorzitter van de Ministerraad (van 1986 tot 1990).

Bron: Russisch Informatie Agentschap (Novosti), 18 november 2004, vertaling J. Bernaven.