Milosevic stuurde condoleance-boodschap na overlijden Arafat


 

Redactie buitenland

Na het overlijden van Yasser Arafat heeft president Slobodan Milosevic een condoleance-boodschap gestuurd aan de leiders van de Palestijnen en het Palestijnse volk. De boodschap luidde als volgt:

"In verband met het verlies van Yasser Arafat, de historische leider van het bevriende Palestijnse volk, president van Palestina en een van de belangrijkste symbolen van de strijd voor de rechten van volkeren in onze tijd, betuig ik mijn oprechte deelneming aan zijn familie, de Palestijnse leiders en het Palestijnse volk.

Den Haag, 11 November 2004, Slobodan Milosevic"

Dringende Oproep Voor Geldinzameling

Het Haagse Tribunaal heeft de oorlog verklaard aan de mensenrechten en het Internationale Recht, door president Milosevic zijn recht op zelfverdediging te ontnemen en te vervangen door een (tijdelijk?) recht om getuigen op te roepen en in eerste termijn te ondervragen. Op de achtergrond blijft de mogelijkheid dat twee toegewezen advocaten gedwongen zijn verdediging overnemen. Daardoor moeten de activiteiten voor zijn vrijspraak, het herstellen van zijn vrijheid en voor de nationale soevereiniteit van het Servische volk gereorganiseerd en geïntensiveerd worden.

Er is nu meer dan ooit behoefte aan professionele juridische steun. Daarom heeft het scheppen van de randvoorwaarden voor dergelijke werkzaamheden op dit moment prioriteit.

De petitie, ondertekend door 100 juristen/advocaten en hoogleraren Internationaal Recht uit 18 landen, en andere daarmee samenhangende activiteiten van het Juridisch Comité van het ICDSM (het Internationale Comité voor de Verdediging van Slobodan Milosevic) heeft een publieke impact gehad die niet te vergelijken is met eerdere acties van het ICDSM.

President Milosevic heeft de waarheid en de wet aan zijn kant. Om dat voordeel te kunnen benutten, teneinde zijn vrijheid te bewerkstelligen, moeten we het volledig ongeloofwaardig geworden Tribunaal en zijn beschermers bestrijden door middel van professioneel uitgevoerde acties. Daarbij willen we ons ook richten op genootschappen van advocaten, het Europese Hof, de betrokken VN-organen en de media.

In de praktijk hebben we ervaren dat ad hoc vrijwilligerswerk alleen niet genoeg is om deze taken te kunnen volbrengen. De beschikbare fondsen in Servië zijn nog steeds slechts toereikend voor de kosten van het verblijf en de werkzaamheden van de juridische medewerkers van president Milosevic in Den Haag (steeds maar één tegelijkertijd). De fondsen van de Duitse afdeling van het ICDSM (nog steeds de enige afdeling die regelmatig financiële bijdragen levert) zijn alleen genoeg om de kosten te dekken van het minimaal noodzakelijke extra werk in Den Haag, met betrekking tot het onderhouden van contacten met en het voorbereiden van buitenlandse getuigen. Voor alle andere noodzakelijke activiteiten is er geen geld.

Wij hebben met spoed 3.000 tot 5.000 euro per maand nodig.

Onze geschiedenis en ons volk verplichten ons om door te gaan met de noodzakelijke acties. Maar zonder deze financiële middelen is dat niet mogelijk.

Organiseer alstublieft zo snel mogelijk activiteiten voor fondsenwerving, en stuur de donaties naar één van de volgende rekeningen van het ICDSM:

Peter Betscher
Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt, Germany
IBAN: DE 21 5085 0150 0102 1441 63
SWIFT-BIC: HELADEF1DAS of:

Vereinigung für Internationale Solidarität (VIS)
4000 Basel, Switzerland
PC 40-493646-5

Stichting HOC
Postgiro 1022573
o.v.v. Strijd tegen Schijntribunaal

Al uw donaties zullen worden gebruikt voor juridische werkzaamheden en de noodzakelijke bijkomende activiteiten, op aanwijzing van president Milosevic en/of met zijn toestemming. Indien u meer informatie wil over hoe uw donaties worden ingezet of als u advies wil over de meest efficiënte manier om uw donaties te storten, aarzel niet en neem contact met ons op:
Peter Betscher (ICDSM Treasurer) E-mail: peter_betscher@freenet.de
Phone: +49 172 7566 014

Vladimir Krsljanin (ICDSM Secretary) E-mail: slobodavk@yubc.net
Phone: +381 63 8862 301

Partijkantoor NCPN

Het ICDSM en Sloboda moeten zich kunnen richten tot regeringen, internationale mensenrechten- en rechterlijke organisaties en moeten juridische procedures starten. Het ICDSM is een conferentie over recht aan het voorbereiden, die in Den Haag zal plaatsvinden. Sloboda heeft zeer recent aan de vaderlandslievende partijen in het Servische parlement een voorstel gestuurd om een (parlementaire) resolutie aan te nemen, tegen de schending van de mensenrechten door het Haagse Tribunaal. Daarbij stelt Sloboda tevens voor om een internationaal team van deskundigen bijeen te brengen, om uitgebreid verslag te doen van deze schendingen en een rapport daarover aan te bieden aan de VN.

Voor waarheid en mensenrechten, tegen agressie!
Vrijheid voor Slobodan Milosevic!
Vrijheid en gelijkheid voor alle volkeren!

Namens Sloboda en ICDSM,

Vladimir Krsljanin,
Assistent Buitenlandse Relaties van president Milosevic

vertaling J. Bernaven