Russische Staats Doema veroordeelt de radicale Oekraïense krachten

Redactie buitenland

"Elke willekeurige poging om de macht te grijpen wordt in alle landen ter wereld als een misdaad beschouwd", staat in de verklaring van de Staats Doema te lezen.

De Russische Staats Doema veroordeelt sommige van de radicale Oekraïense oppositiekrachten, zei Boris Gryzlov, woordvoerder van de Staats Doema, tegen verslaggevers, nadat het Lager Huis op woensdag 24 november een verklaring over de situatie in Oekraïne had aangenomen.

"We keuren de acties van sommige radicale groepen af, zij proberen al gedurende drie dagen om de openbare orde in Oekraïne te verstoren", aldus de heer Gryzlov.

Hij zei ook dat de Staats Doema bezorgd is over de ontwikkelingen in het broederland Oekraïne.

Het Lagerhuis gelooft ook dat de uitkomst van de Oekraïense verkiezingen, die de Verkiezingscommissie op korte termijn openbaar zal maken, de definitieve resultaten zullen zijn, volgens de heer Gryzlov. Naar zijn mening moet de Verkiezingscommissie niet onder druk van buitenaf komen te staan.

De afgevaardigden van de Russische Staats Doema hebben op 24 november jongstleden een verklaring aangenomen, waarin zij hun bezorgdheid uitspreken over de situatie in Oekraïne.

Deze verklaring kreeg de steun van 423 afgevaardigden en er waren zes stemonthoudingen.

"Afgevaardigden van de Staats Doema van de Russische Federale Raad geven te kennen zeer bezorgd te zijn over de illegale acties van de Oekraïense radicale oppositiekrachten, die dramatische gevolgen kunnen hebben voor ons broedervolk", aldus de verklaring.

Terwijl hij een toelichting gaf op de verklaring zei een van de opstellers, Andrei Kokoshin, voorzitter van de commissie voor GOS-aangelegenheden en banden met landgenoten: "de uitslagen van de verkiezingen in Oekraïne zijn van groot belang voor Rusland, dat sinds lange tijd nauwe banden heeft met Oekraïne. Daarom willen wij de bevolking informeren over onze positie."

Het uitgangspunt van de afgevaardigden van de Staats Doema is dat de presidentsverkiezingen in Oekraïne hebben plaatsgevonden, ook al was het een verhitte strijd, aldus Kokoshin. Volgens hem is, overeenkomstig de Oekraense wet, alleen de Centrale Verkiezings Commissie van Oekraïne gerechtigd om de verkiezingsuitslagen bekend te maken, zonder dat er druk op haar wordt uitgeoefend.

"Wij hebben respect voor de wil van de Oekraïense burgers, zoals zij die op 21 november 2004 hebben uitgesproken tijdens de Oekraïense presidentsverkiezingen, en wij komen op voor een oplossing van de huidige conflictsituatie alleen op legale basis, binnen de grenzen van de grondwet en de Verkiezingswet van de Oekraïne", zei Kokoshin.

"Elke willekeurige poging om de macht te grijpen wordt in alle landen ter wereld als een misdaad beschouwd", staat in de verklaring van de Staats Doema te lezen.

Bron: Russisch Informatie Agentschap (Novosti), 24-11-2004, vertaling J. Bernaven.