Verslag van de vergadering van het PB van 16 oktober 2004

De 750 euro actie komt op gang. Vooral rondom Eindhoven is men actief. Daar zijn ongeveer 200 handtekeningen opgehaald. De productielijn van Manifest is vanaf heden helemaal digitaal.

Vakbonds- en sociale strijd: De koers van het kabinet blijft hetzelfde, men kiest voor een Nederlandse vorm van de Lissabon-agenda. Het einddoel blijft hetzelfde. De media hebben Lissabon ook ontdekt. De partijlijn is nog steeds: meedoen aan de acties en opklaring geven over Lissabon. Op een seminar tijdens het NSF is de Bolkestein-richtlijn een van de onderwerpen, georganiseerd door een aantal bonden. De voorzitter van het EVVV zal aanwezig zijn. Hij heeft namens de vakbonden het Lissabon-plan ondertekend, de vakbeweging maakt zich grote zorgen over de uitvloeisels van de Bolkestein-richtlijn. Alle ontwikkelingen vinden plaats in een periode van diepe kapitalistische crisis. Zie bijvoorbeeld ook de auto-industrie in Duitsland. De vakbeweging is in strijd met het kabinet maar ook met de werkgevers. De voorstellen van CDA/VVD/D66 omtrent het minimumloon zijn een bewuste provocatie. Het is goed dat het vakbondsfront gesloten blijft, al heeft het CNV het daar soms moeilijk mee. Er zijn nu estafetteacties, straks vindt de mobilisatie rond de CAO-onderhandelingen plaats. Wat wordt onze opstelling als het overleg weer begint? En wat als de uitkomst van het overleg niet maximaal is? Op het NSF zullen wij met een pamflet aanwezig zijn. Ook zullen wij beter organisatorische voorzieningen moeten treffen m.b.t. de verspreiding van partijmateriaal, nog niet alle pamfletten zijn verspreid. De partij is nog te bureaucratisch en niet flexibel genoeg met de organisatie van de verspreiding van partijmateriaal omgegaan.

Noodplan: Op een eerdere vergadering is al over de noodzaak van een (tijdelijk) noodplan gewezen. Na een uitvoerige discussie wordt het noodplan vastgesteld.

Volgende vergadering 20 november a.s. Deze vergadering vond al plaats. verslag volgt zo spoedig mogelijk.