1 mei-viering in Twente

De Roef, P. Geertmanstraat 17 - Enschede
vanaf 19.45 uur uur

keer het tij
een goede CAO
1 mei vrij

Voor werkgelegenheid en socialisme

Sprekers: Jos Lensink, partijbestuurder NCPN
Corry Westgeest, NCPN -Twente
Zang: Luis Barros, Haaksbergen - Uruguay
Muziek: Sound Charm (lichte swing)

IEDEREEN IS WELKOM. GRATIS TOEGANG

Nieuwe Communistische Partij - Twente

1 mei-feest in Twente

1 mei, de Dag van de Arbeid, is meer dan honderd jaar dé internationale feestdag voor de werkende klasse. Op feestelijke wijze wordt er aandacht besteed aan de noodzakelijke strijd voor het bestaan. In de meeste landen is 1 mei een vrije dag, in Nederland nog niet. De eisen van destijds zijn eisen waar we nog steeds voor op moeten komen: voor loon, werk, vrede en socialisme.

Waarom meer loon c.q. inkomen?

Sinds het Accoord van Wassenaar begin jaren tachtig zijn de lonen gematigd. De regering Balkenende heeft alles in het werk gesteld om dit jaar de lonen en uitkeringen zelfs op en onder de nullijn te houden. De kosten van het levensonderhoud stijgen bijna dagelijks. Wat eerst een gulden kostte, kost anno 2005 met de euro het dubbele! De rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. In de laatste vier jaar is bijvoorbeeld het aantal kinderen dat In Nederland in armoede leeft gestegen van 250.000 naar 300.000!

Waarom meer werk?

Het aantal werklozen neemt schrikbarend toe. Als we alle slecht betaalde banen en uitzendwerk meetellen bij het aantal werkzoekenden is het totale aantal een paar maal hoger dan het aantal geregistreerden. Werk met volwaardige arbeidsvoorwaarden is echter de enige zekerheid op een (levenslang) inkomen waar goed van te leven valt. Door allerlei maatregelen drukt men het aantal werklozen. Tophits zijn slecht gesubsidieerde banen en omruilen van hoger geschoold personeel voor lager geschoold personeel of te wel oud voor jong, duurder voor goedkoper.

Waarom meer vrede?

Dagelijks confronteert de media ons met de vreselijkste oorlogstoestanden. Onder het mom van mensenrechten of het brengen van democratie worden er onvoorstelbare bedragen uitgegeven aan oorlogen. Dat het echter alleen om de macht en de winst van de bewapeningsbedrijven gaat, blijkt wel uit de gevolgen voor de mensen in deze gebieden. Uit een VN-rapport blijkt b.v. dat in Irak, na de Tweede Golfoorlog onder het bewind van de Amerikanen, het aantal kinderen dat in armoede leeft verdubbeld is.

Waarom socialisme?

Het wereldwijd georganiseerde kapitalistische systeem richt zich op de winst voor de aandeelhouders. De NCPN vindt dat niet de winst, maar de belangen van de werkende mensen op de eerste plaats horen te komen. De werkende klasse heeft recht op een rechtvaardig deel om van te leven, en voor de toekomst van haar kinderen. Bij een socialistisch economisch stelsel is dit zo! Dit doel is te bereiken door gezamenlijke strijd en solidariteit, ook internationaal!