Ingezonden: Burgerrechten


 


Nooit meer oorlog, nooit meer fascisme. Op de foto herdenking bevrijding kamp Buchenwald. (Foto HC)  


Lezenswaardige brochure over onmenselijke politiek van regering Bush.  

Burgerrechten in Nederland, 60 jaar na de bevrijding

Uitnodiging voor een openbaar debat op 5 mei 2005
Plaats: Buurthuis Boerenplein, Mandelaplein 1
Halte lijn 6, 11 en 12 Hobbemaplein.
Aanvang: 19:30 uur

Het 'Haags Vredesplatform - Den Haag tegen de Nieuwe Oorlog' wil, 60 jaar na het einde van de bezetting door het Duitse fascisme, aandacht voor de uitholling van de burgerrechten in Nederland. De bevrijding in 1945 bracht ons een parlementair-democratisch systeem dat, ondanks zekere beperkingen, zorgde voor een langdurige periode van rechtstatelijke rust en zekerheid. Bovendien was er tot voor kort sprake van pogingen om het burgerlijke rechtssysteem verder te verbeteren en uit te breiden.

Aan deze periode kwam tamelijk abrupt een einde toen Nederland de Amerikaanse beperkingen van het recht, onder het motto van terrorismebestrijding, steeds meer ging overnemen. De orwelliaanse 'Patriot Act' maakt het mogelijk dat de ultrarechtse Amerikaanse regering haar burgers bijna onbeperkt, met voorbijgaan aan de grondwet, mag afluisteren en voor onbepaalde tijd mag vasthouden. De voorstellen van minister Donner volgen de 'Patriot Act'op enige afstand. Terrorismebestrijding ontaardde in ons land bovendien steeds meer in islamofobie en nam vormen van vreemdelingenangst en -haat aan. Het HVP-DHtNO streeft een multiculturele samenleving na: Samen wonen, samen leven!

Het HVP-DHtNO spreekt zich uit tegen racistische en etnische politieke argumenten, zoals die onder meer door Wilders worden gebruikt. De geschiedenis leert dat xenofobie en racisme de voorboden zijn van fascisme. Bovendien leerde de situatie voor 1945 dat fascisme synoniem is aan dwang en repressie.

Het HVP-DHtNO legt een verband tussen het toenemende politieke en ideologische conservatisme, gepaard gaande met de neoliberale economische doelstellingen van de huidige regering én de huidige beperkingen van de democratische rechten. Met enige regelmaat worden repressiemiddelen ingezet om arbeidsrust af te dwingen, zoals tijdens de demonstratie op 20 september 2004 in Rotterdam en eerder tegen de havenarbeiders in 2003. Het HVP-DHtNO zet daarom grote vraagtekens bij de argumentatie die wordt gebruikt om de democratische rechten uit te hollen.

De terechte pogingen om een halt toe te roepen aan extremistische plannen van het moslimfundamentalisme staan in geen verhouding tot de middelen die daartoe worden ingezet. De inzet van repressiemiddelen lijkt een veel bredere doelstelling te hebben. Legitimatieplicht, preventief fouilleren, preventieve arrestaties, uitbreiding van telefoontaps en vele andere juridische noviteiten dreigen van Nederland een politiestaat te maken.

Het HVP-DHtNO maakt zich grote zorgen over de rol die de media spelen. Het lijkt er steeds meer op dat een groot deel van de Nederlandse media de huidige politieke koers bijna kritiekloos volgt. Moreel kwaad of goed worden nauwelijks nog vastgesteld met behulp van redelijke argumenten, maar steeds meer aan de hand van makkelijke gevoelens over aangename of onaangename ervaringen. Korte oneliners en gemakzuchtige statements dreigen redelijke beschouwingen te vervangen. Snel en oppervlakkig nemen de plaats in van diepgang en waarheidsbevinding. Televisie heeft zich ontwikkeld tot eencommunicatiemonopolist die niet alleen het entertainment en de nieuwsdiensten controleert, maar ook het hele politiek-economische proces. In plaats van een instituut dat de waarheid boven water tracht te krijgen veranderden de media in partijdige organen die de heersende opvattingen uitdragen.

Zestig jaar na de bevrijding van ons land van het fascistische Duitse juk dreigen wederom grote gevaren voor de democratie in ons land.

Om die redenen organiseren wij op 5 mei 2005 een openbaar debat over 'Burgerrechten in Nederland, 60 jaar na de bevrijding'.

Aan het panel nemen deel:
Buro Jansen & Janssen
Marcel Schukkinck Kool, advocaat
Fred Hamburg - docent besliskunde en auteur van 'Pax Americana, een essay over politieke oorlog, terreur en mediamanipulatie'
Rob Boogerd, vredesactivist

Programma:

Zaal open 19.00 uur
Opening door Aart Stevens, voorzitter HVP 19.30 uur
19.35 uur: Inleiding Buro Jansen & Janssen
19.50 uur: Inleiding Rob Boogerd
20.05 uur: Pauze
20.20 uur: Inleiding Marcel Schukkinck Kool
20.35 uur: Inleiding Fred Hamburg
20.50 uur: Start discussie
22.15 uur: Slot