Financiele Campagne 2005 voor Partij en Krant

De tweede tussenstap in de lopende financiële actie is ingegaan. We richten ons hiermee speciaal op de lezers die niet aan de eerste ronde meededen. Het verhoogt vanzelfsprekend het succes van de financiële campagne als zo mogelijk alle leden en abonnees meedoen. We roepen op om ernstig te bekijken of er ruimte is voor een (eventueel gespreide) donatie. Veel kleine (en grote) extra bijdragen zijn nodig om in 2005 de rol van de communistische partij en krant in buurten en bedrijven te versterken.

De voorbereiding voor de technische vernieuwing (een belangrijk doel van deze campagne) is van start gegaan met het opzeggen van de leasecontracten van kantoormachines en programmatuur. We gaan dit jaar de voordelen van het digitale tijdperk beter benutten en daarmee ons werk sterk verbeteren.

Investeren in de toekomst

Zo dachten ook de twee oudere vrienden en kameraden, die ons onlangs vertelden dat zij NCPN en MANIFEST in hun testament hebben opgenomen. Zij geven daarmee aan dat zij groot belang hechten aan de verdere opbouw van de communistische beweging en willen helpen om daarvoor financiële zekerheid te scheppen. Misschien hebben meer partijgenoten en sympathisanten zoiets al vastgelegd of zijn dat van plan, meld het ons.

Tussentijdse verantwoording (tot 12 april):
M.B. te IJ. 25,-; K.H. te G. 25,-; E.R. te L. 20,-; C.S. te N. 10,-; W.S. te I. 20,-; J.v.E. te O-S 42,-; W&T vdK. te DH 90,39.

en extra bij het abonnemenstgeld:
R.B. te G. 9,-; A.D. te B. 10,-; C.F. te K. 12,-; M.L.te H.5,-; K.M.te A.15,-; H.R.te A. 10,-; H.T.te G. 9,-.

Ook ontvingen we bovenop het klinkende resultaat van de campagne uit afdeling Lemsterland nog 125,- euro. Een verantwoording van hun totaal volgt nog. Totaal bijgeschrven: 438,39 euro

Totaalstand 2005 tot nog toe: 5900.- euro

Namens de financiële commissie van NCPN en MANIFEST,
Job Pruijser.