Cuba geeft Genève lik op stuk


Felipe Pérez Roque, minister van BuZa van Cuba en president Fidel Castro treden zelfbewust naar buiten: 'Handen af van socialistisch Cuba'.  


 


 

Redactie buitenland

De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Felipe Pérez Roque heeft een resolutie die werd opgesteld door de Verenigde Staten die vandaag in Genève werd aangenomen en waarin Cuba terechtgewezen werd door de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties afgedaan als schandalig en discriminerend.

Geruggensteund door het resultaat van de stemming, met 21 stemmen vóór de resolutie, 17 tegen en 15 onthoudingen zal de VN-organisatie Cuba onder het vergrootglas blijven houden. Het Caribische eiland ervaart dit als diepbeledigend.

Tijdens een persconferentie in Havana trok Pérez Roque de legitimiteit van de stemming over de resolutie, die was ingediend door de Verenigde Staten in samenwerking met de Europese Unie, in twijfel. Ook maakte hij bekend dat Cuba afgelopen donderdag een motie aan de UNHCR heeft voorgelegd waarin aangedrongen wordt op een onpartijdig onderzoek naar de misdaden die begaan worden door het Amerikaanse leger op de marinebasis Guantanamo Bay en op de drijvende gevangenissen in de oceanen. Guantanamo Bay of kortweg "Gitmo" bevindt zich op Cubaans grondgebied tegen de wil van het Caribisch eiland.

Nadat hij liet aantekenen dat het gebrek aan morele autoriteit van de regering Bush het voor haar onmogelijk maakte om over wie dan ook te oordelen op mensenrechtengebied zei Pérez Roque: "Niemand mag verwachten dat Cuba een duimbreed zal afwijken van zijn standpunten en zijn principes. Ook zei hij dat Cuba de Franse jurist Christine Chanet, de persoonlijke vertegenwoordiger van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, geen toegang tot het land zal verlenen.

Pérez Roque wees op de onophoudelijke druk die hoge functionarissen van de regering Bush uitoefenden op vooral Afrikaanse leden van de VN-commissie alsmede op landen uit Azië en het Midden-Oosten. Nadat hij benadrukte dat het Witte Huis volkomen gefaald had in het "Latijns-Amerikaniseren" van de stemming tegen Cuba zei Pérez Roque dat het optreden van de Europese Unie - het steunen van het anti-Cubaanse document - aantoonde hoe weinig onafhankelijk de EU zich opstelt ten opzichte van de VS.

Vervolgens gaf hij uitleg aan de tekst die Cuba voorgelegd had en die de Amerikaanse regering ertoe opriep om waarnemers van de VN-mensenrechtencommissie toestemming te verlenen het detentiecentrum van Gitmo te bezoeken en zei dat het enige doel van de resolutie bestaat uit het ter plekke onderzoeken van de omstandigheden. Hij daagde de Europese Unie uit om deze resolutie mee in te dienen en zei dat het een prima gelegenheid voor de EU was om haar consequentheid op ethisch gebied aan te tonen.

De minister noemde de rol die de EU speelt tegenover een klein land als Cuba bedroevend en hij omschreef de Europese houding als onderdanig en hypocriet. Volgens Pérez Roque is de EU een "hielenlikker" van de Verenigde Staten geworden en neemt haar politieke invloed daardoor af.

Bron: AIN, Havana, 14 april 2005, vertaling Frans Willems.