Europese Unie 'optimistisch' na bezoek aan Cuba


Ondanks intensieve gesprekken tussen Fidel Castro en Louis Michel, blijft EU handelen als het knechtje van de VS.  

Stephen Gibbs

Louis Michel, EU-commissaris voor Ontwikkeling, teruggekomen van zijn bezoek aan Cuba (op 26 en 27 maart jl.), is optimistisch t.a.v. de betrekkingen met het communistische land. Hij verwacht verbeteringen.

De EU is Cuba's belangrijkste handelspartner, maar de diplomatieke betrekkingen waren voor bijna twee jaar bevroren. Europa heeft Cuba bekritiseerd vanwege de gevangenname van 75 'dissidenten' en de executie van drie bootkapers. Eerder dit jaar besloot Europa de diplomatieke sancties tijdelijk op te heffen voor een proefperiode van zes maanden.

De heer Michel zei dat hij bij het verlaten van Cuba veel positiever gestemd was dan toen hij aankwam. De vroegere Belgische minister van Buitenlandse Zaken was vooral bemoedigd door zijn ontmoeting met president Fidel Castro. De twee hadden, zoals de EU-commmissaris het uitdrukte, een 'diepgaand gesprek' gehad tot in de kleine uurtjes van zaterdagochtend.

De heer Michel had ook een ontmoeting met Cubaanse 'dissidenten'leiders en sommige familieleden van hen, die twee jaar geleden gevangengenomen waren en de heer Castro bekritiseerden.

Rel om de mensenrechten

Het voornaamste geschilpunt tussen Europa en Cuba gaat over de mensenrechten. Europa heeft Cuba herhaaldelijk verzocht om de vrijlating van alle politieke gevangenen. Cuba zegt: wij hebben geen politieke gevangenen. De 'dissidenten' op het eiland zijn eerder te beschouwen als huurlingen, betaald door de Verenigde Staten. Blijkbaar kreeg de heer Michel geen concrete toezegging inzake Europa's bezorgdheid over de mensenrechten, maar de commissaris zei dat de Cubaanse autoriteiten in elk geval bereid waren om deze zaken te bespreken.

Europa heeft zichzelf tot juni de tijd gegeven om te zien of de dialoog met Cuba een effectievere politiek blijkt dan diplomatieke sancties.

Ofschoon Cuba aangaf te verlangen naar sterkere banden met Europa, zijn er toch aanwijzingen dat de grootste belangstelling elders ligt. In recente uitlatingen heeft Castro aangegeven dat Venezuela en China beschouwd worden als belangrijkere partners.

BBC News, Havana, maandag 28 maart 2005, vertaling Thomas Janssen, enigszins ingekort.