Voorjaar 2005

Een nieuwe lente, een nieuw strijdbaar geluid? Of lammetjes voor de slachtbank? Het kapitalistische winststreven gaat bovendien ten koste van het milieu. Alleen strijd leidt tot behoud en verbetering van de sociale rechten en het milieu.