Gedicht: Ondoorgrondelijk zijn de belangen

Door Henricus Azewijn

Gedicht

Ondoorgrondelijk zijn de belangen

Op de voorgrond overtreden:
de wet waarin wordt voorzien
om die of die, de allerbeste reden
al kan die beter misschien.

De almacht bepaalt de perken
waarbinnen rozen de schijn opfleuren
om het moreel te versterken
mocht men het wangedrag áfkeuren.

Regeren is béter regeren
als het bestuur te wensen laat
onmogelijke zaken moeten beheren
als een manager het milieu schaadt:

dat is dan (weer) naar de filistijnen
ondanks een straf vreemdelingenbeleid
brengt het bestuur de zaak niet in het reine
nadat iedereen iedereen verwijt.

Wát valt er iemand te verwijten
neemt een zaak geen keer
moet een manager zijn tanden stukbijten
op zijn zaak, laat hij alle eer...?

Ondoorgrondelijk zijn de belangen
bij de intriges, rond het mes:
geslepen worden pionnen vervangen
gaat de zaak ééns op de fles.