Klassiek en Actueel

"(...) En wat zijn onze perspectieven voor de toekomst? Wij hebben prachtige instellingen in het leven geroepen en wij hebben werkelijk goede maatregelen doorgevoerd met het doel de proletarische en agrarische jeugd te laten leren, te laten studeren en hen deelgenoot te maken van de cultuur. Maar hier staan wij ook weer voor diezelfde kwellende vraag: wat betekent dit allemaal voor zo'n grote bevolking als de onze? En het is nog erger: wij hebben lang niet genoeg peuterspeelplaatsen, crèches en basisscholen. Miljoenen kinderen groeien op zonder opvoeding en zonder onderwijs. En zij zullen even onwetend en onbeschaafd blijven als hun vaders en grootvaders. Hoeveel talent gaat daar niet mee verloren en hoeveel drang naar het licht wordt daardoor niet geblust? Dat is een verschrikkelijke misdaad gezien vanuit het geluk voor de opgroeiende generatie, een misdaad die gelijkstaat aan roof van de rijkdommen van de Sovjet-staat, die getransformeerd moet worden tot een communistische samenleving. En daarin schuilt een dreigend gevaar. (...)"

Uit: 'Herinneringen aan Lenin', Clara Zetkin, 1955.